Lokalne Biuro Kodów EIC

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi Lokalne Biuro Kodów EIC, które nadaje kody EIC dla podmiotów działających na polskim rynku gazu, dla punktów wejścia i wyjścia nie będących interkonektorami, obszarów rynkowych, źródeł oraz lokalizacji.

Kody EIC (Energy Identification Coding Scheme) są stosowane na europejskim rynku energii elektrycznej oraz gazu do identyfikowania podmiotów, punktów wejścia lub wyjścia oraz obszarów rynkowych w ramach elektronicznej wymiany informacji.

Kody EIC są nadawane przez Centralne Biuro Kodów, którym jest ENTSO-E, przy współpracy z Lokalnymi Biurami Kodów działającymi w poszczególnych krajach.

W Polsce funkcjonuje również Lokalne Biuro Kodów EIC prowadzone przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., które nadaje kody w ramach rynku energii elektrycznej (kontakt: www.pse.pl, BiuroKodowEIC@pse.pl).

Lokalne Biuro Kodów prowadzone przez GAZ-SYSTEM S.A. otrzymało numer identyfikacyjny: 53, co oznacza, że wszystkie kody nadawane przez to biuro zaczynają się numerem 53. Kod nadany dla danego podmiotu przez dowolne Biuro Kodów EIC (Centralne lub Lokalne) jest ważny i może być stosowany do identyfikacji podmiotu w elektronicznej wymianie informacji w ramach międzynarodowego rynku energii elektrycznej i gazu.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.