„PROJEKTY O STATUSIE PCI” (PCI - PROJECT OF COMMON INTEREST)

Na opublikowanej w dniu 14 października 2013 r. przez Komisję Europejską liście projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI, „Project of Common Interest”) znalazło się sześć inwestycji infrastrukturalnych GAZ-SYSTEM S.A., które mają szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku.

W uzasadnionych przypadkach uzyskany status umożliwi wybranym projektom  otrzymanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014 - 2020. Zostaną one także objęte uproszczonymi procedurami w zakresie planowania i przyznawania pozwoleń środowiskowych. Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. o statusie PCI należą do dwóch gazowych inicjatyw regionalnych:


1. Gazowe połączenia międzysystemowe Północ - Południe w Europie Środkowo - Wschodniej i Południowo - Wschodniej:

 • Zachodnia nitka korytarza Północ - Południe w Polsce  wraz z połączeniem międzysystemowym Polska - Czechy;
 • Wschodnia nitka korytarza Północ - Południe w Polsce wraz z połączeniem międzysystemowym Polska - Słowacja.

2. Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP):

 • Połączenie międzysystemowe Polska - Litwa;
 • Gazociąg Baltic Pipe;
 • Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujście;
 • Rozbudowa punktów wejścia na gazociągu jamalskim we Lwówku i Włocławku.

Zachodnia nitka Korytarza Północ - Południe wraz z połączeniem  międzysystemowym Polska - Czechy

Na projekt w Polsce będą składać się następujące inwestycje:

 • Gazociąg Lwówek - Odolanów (więcej informacji tutaj)
 • Rozbudowa tłoczni w Odolanowie (więcej informacji tutaj)
 • Gazociąg Czeszów - Wierzchowice ( więcej informacjitutaj)
 • Gazociąg Czeszów - Kiełczów (więcej informacji tutaj)
 • Gazociąg Zdzieszowice - Wrocław ( więcej informacji tutaj)
 • Gazociąg Zdzieszowice - Kędzierzyn (więcej informacji tutaj)
 • Gazociąg Tworóg - Tworzeń (więcej informacji tutaj)
 • Gazociąg Tworóg - Kędzierzyn (więcej informacji tutaj)
 • Gazociąg Pogórska Wola - Tworzeń (więcej informacji tutaj)
 • Gazociąg Strachocina - Pogórska Wola (więcej informacji tutaj) oraz
 • Interkonektor Polska - Czechy  (więcej informacji tutaj)

 

Wschodnia nitka korytarza Północ - Południe w Polsce wraz z połączeniem międzysystemowym Polska - Słowacja

Na wschodnią nitkę Korytarza Północ - Południe w Polsce będą składać się następujące projekty:

 • Tłocznia na Rembelszczyźnie (więcej informacji tutaj)
 • Gazociąg Rembelszczyzna - Wola Karczewska
 • Wola Karczewska - Wronów
 • Węzeł Wronów
 • Gazociąg Rozwadów - Końskowola Wronów
 • Gazociąg Jarosław - Rozwadów
 • Gazociąg Hermanowice - Jarosław
 • Gazociąg Hermanowice - Strachocina ( więcej informacji tutaj) oraz
 • Interkonektor Polska - Słowacja  (więcej informacji tutaj)

 

Połączenie międzysystemowe Polska - Litwa

Więcej informacji tutaj

Gazociąg Baltic Pipe

Więcej informacji tutaj

Rozbudowa terminalu LNG w  Świnoujściu  (do 7, 5 mld m3)


Więcej informacji tutaj

Rozbudowa punktów wejścia na gazociągu jamalskim
we Lwówku ( do max. 9,8 mln m3 dziennie) i Włocławku ( do 25, 2 mln m3 dziennie)Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.