Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Decyzją Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 roku zostały zatwierdzone zmiany w IRiESP określone w Karcie zmian IRiESP


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 6 listopada 2017 roku zatwierdził zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie wskazanym w Karcie zmian nr 1/2017/025 stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Decyzja Prezesa URE znak: DRR.WRG.7129.9.2017.AK1 wraz z Kartą zmian nr 1/2017/025 (obowiązuje od 8 listopada 2017 r.)

***

IRiESP (v.25) zatwierdzona

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. opracował projekt zaktualizowanej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). Po otrzymaniu uwag od użytkowników systemu, ich wnikliwej analizie oraz po ustaleniach przeprowadzonych z Urzędem Regulacji Energetyki, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  przekazał projekt IRiESP do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki celem zatwierdzenia.

W dniu 3 lutego 2016 roku decyzją nr DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą polskiego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 marca 2016 roku na godzinę 6.00.

 

Do pobrania:

  • Treść IRiESP w wersji 25 (obowiązuje od dnia 01.03.2016 r.):

Treść IRiESP w wersji 25 z możliwością wyszukiwania (tekst jednolity po Zmianie nr 1)

Treść IRiESP w wersji 25 (tekst niejednolity z kartą zmian nr 1)

Decyzja Prezesa URE nr DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP

 

Wersje archiwalne IRiESP


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.