IRiESP - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Wersje archiwalne:

  • Treść IRiESP w wersji 26 (obowiązywała do dnia 31.03.2019 r.):

Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRG.4322.1.2018.AK1

Treść IRiESP w wersji 26 

IRiESP w wersji 26 - wersja z możliwością wyszukiwania

  • Treść IRiESP w wersji 25 z Kartą zmian nr 1 (obowiązywała do dnia 31.12.2018 r. ):

Treść IRiESP w wersji 25 z możliwością wyszukiwania (tekst jednolity po zmianie nr 1)

Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRG.7129.9.2017.AK1 wraz z Kartą zmian nr 1/2017/025

Treść IRiESP w wersji 25 (tekst przed zmianą nr 1)

Decyzja Prezesa URE nr DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP

  • Treść IRiESP w wersji 24 (obowiązywała do dnia 29.02.2016 r.):

Decyzja Prezesa URE nr DRR-4322-1(4)/2014/AN

Treść IRiESP w wersji 24

Treść IRiESP w wersji 24 z możliwością wyszukiwania

  • Treść IRiESP w wersji 23 (obowiązywała do dnia 31.07.2014 r.):

Treść IRiESP w wersji 23

Treść IRiESP w wersji 23 z możliwością wyszukiwania

Decyzja Prezesa URE nr DRR-4322-5(9)/2013/JBu

  • Treść IRiESP w wersji 18.1 (obowiązywała do dnia 22.11.2013 r.):

Treść IRiESP w wersji 18.1

Karta zmian nr 1/2012 0018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP)

Decyzja Prezesa URE nr DPK-4323-88(8)/2012/2013/AŚK zatwierdzająca Kartę zmian nr 1/2012 0018

  • Treść IRiESP w wersji 18 (obowiązywała do dnia 18.02.2013 r.):

Treść IRiESP w wersji 18

Decyzja Prezesa URE nr DPK-7111-3(8)/2011/12 zatwierdzająca Kartę zmian do IRiESP w wersji 15

  • Treść IRiESP w wersji 15 (obowiązywała od dnia 01.10.2011 r. do dnia 31.12.2012 r.):

Cz. I - Ogólne warunki korzystania z systemu przesyłowego

Cz. II – Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Decyzja Prezesa URE nr DPK-7111-3(6)/2011/KK zatwierdzająca I i II część IRiESP

  • Treść IRiESP w wersji 13:

Cz. I - Ogólne warunki korzystania z systemu przesyłowego (obowiązywała od dnia 15.12.2009 r. do dnia 30.09.2011 r.)

Cz. II – Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (obowiązywała od dnia 01.09.2008 r. do dnia 30.09.2011 r.)

  • Treść IRiESP w wersji 12:

Cz. I - Ogólne warunki korzystania z systemu przesyłowego (obowiązywała od dnia 01.09.2008 do dnia 14.12.2009 r.)

Cz. II - Bilansowanie o Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi (obowiązywała od dnia 01.05.2008 do dnia 31.08.2008 r.)

  • Treść IRiESP w wersji 10:

Cz. I - Ogólne warunki korzystania z systemu przesyłowego (obowiązywała od dnia 01.08.2006 do dnia 31.08.2008 r.)

Cz. II – Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (obowiązywała od dnia 01.08.2006 r. do dnia 30.04.2008 r.)

 

Decyzja DPK-7111-6(1)/2008/MS zmieniająca termin obowiązywania cz. II IRiESP

Decyzja DPK-7111-10(1)/2008/MS zatwierdzająca zmiany cz II IRiESP i termin ich wejścia w życie

Decyzja DPK-7111-17(2)/2009/MK zmieniająca termin obowiązywania cz. II IRiESP

Uchwała Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia treści zmian I części IRIESP oraz ustalenia terminu wejścia w życie zmian na dzień 15 grudnia 2009r.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.