Goleniów-Płoty

Opis inwestycji

Podstawowe parametry inwestycji:

  • gazociąg wysokiego ciśnienia
  • średnica: 700 mm
  • ciśnienie robocze: 8,4 MPa
  • materiał: stal L485ME
  • długość: ok. 41 km

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego na terenie powiatów goleniowskiego i gryfickiego, w następujących gminach: Goleniów, Osina, Nowogard, Płoty.

                       

 

Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego jest konsorcjum firm: Biuro Projektów „NAFTA-GAZ” Sp. z o.o. oraz Górnicze Biuro Projektów „PANGAZ” Sp. z o.o.
Do zadań wykonawcy projektu należy między innymi uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji oraz prawomocnego pozwolenia na budowę.

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane jest w 2017 roku.

Przewidywane zakończenie prac budowlanych to 2019 rok.

Korzyści

Gazociąg jest jednym z kluczowych projektów realizowanych w celu wzmocnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego a jego realizacja umożliwi:

  • operatywne przesyłanie gazu pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem
  • stworzenie elementu magistrali gazowej łączącej rynki państw europejskich w regionie Morza Bałtyckiego
  • dywersyfikację dostaw gazu do polskiego systemu przesyłowego
  • uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.