Goleniów-Płoty

Opis inwestycji

Inwestycja stanowi V etap gazociągu DN700 relacji Szczecin-Gdańsk, którego cztery wcześniejsze odcinki zostały oddane do eksploatacji w 2015 roku.

To jeden z kluczowych projektów realizowanych w celu wzmocnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego, a jego realizacja umożliwi:

  • operatywne przesyłanie gazu pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem
  • stworzenie elementu magistrali gazowej łączącej rynki państw europejskich w regionie Morza Bałtyckiego
  • dywersyfikację dostaw gazu do polskiego systemu przesyłowego
  • uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje

Podstawowe parametry inwestycji:

  • gazociąg wysokiego ciśnienia
  • średnica: 700 mm
  • ciśnienie robocze: 8,4 MPa
  • materiał: stal L485ME
  • długość: ok. 42 km

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego na terenie powiatów goleniowskiego i gryfickiego, w następujących gminach: Goleniów, Osina, Nowogard, Płoty.

                       

Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego jest konsorcjum firm: Biuro Projektów „NAFTA-GAZ” Sp. z o.o. oraz Górnicze Biuro Projektów „PANGAZ” Sp. z o.o.

10 listopada 2017 r. zakończono fazę projektowania i uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawcą Robót Budowlanych jest Rafako S.A. Racibórz, natomiast Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego - Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. Szczecin.

Planowany termin zakończenia budowy inwestycji i przekazania do eksploatacji to II kwartał 2020.

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 700 z późniejszymi zmianami).

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.