Laboratoria

Laboratoria GAZ-SYSTEM to jedna z aktywności badawczo-rozwojowych spółki. Składają się na nie Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu (LPJG) zlokalizowane w Pogórskiej Woli oraz Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG) w Hołowczycach.

Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe do laboratoriów można znaleźć pod adresem: http://www.gazsystemlaboratoria.pl/

LABORATORIUM POMIARÓW JAKOŚCI GAZU
Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą międzynarodową i europejską PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jako Laboratorium Badawcze – Certyfikat Akredytacji nr AB 1228. Zakres udzielonej akredytacji obejmuje m.in. badania fizykochemiczne gazu ziemnego oraz badania w środowisku pracy.

Więcej informacji o usługach świadczonych przez LPJG znajduje się pod adresem:
http://www.gazsystemlaboratoria.pl/lpjg/uslugi-lpjg/


LABORATORIUM WZORCOWANIA GAZOMIERZY
Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w Hołowczycach to pierwsze w Polsce i w tej części Europy laboratorium wzorcujące gazomierze gazem ziemnym przy ciśnieniu roboczym do 55 bar. Wzorce laboratorium odnoszą się do europejskiego zharmonizowanego metra sześciennego. Stanowisko do wzorcowania gazomierzy to innowacyjne na skalę światową rozwiązanie, które posiada możliwość pracy w dwóch trybach: otwartym i zamkniętym.

Więcej informacji o usługach świadczonych przez LWG znajduje się pod adresem:
http://www.gazsystemlaboratoria.pl/lwg/uslugi-lwg/


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.