Taryfa i stawki opłat

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 13 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 31 maja 2019 roku "Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 13" informujemy, iż zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. opublikował na stronie www.gaz-system.pl stawki taryfowe (ceny bazowe), które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 13 została ustalona na okres do 31 grudnia 2020 r.

Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz pełny tekst taryfy dostępny jest poniżej oraz w zakładce 'Do pobrania'.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 13

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 13 z możliwością wyszukiwania 


Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. wprowadza do stosowania od 1.01.2019 r. "Taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12" na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku oraz zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu.        

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 została ustalona na okres do 31 grudnia 2019 r.

Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz pełny tekst taryfy dostępny jest poniżej oraz w zakładce 'Do pobrania'.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 z możliwością wyszukiwania

 

Wcześniejsze wersje taryfy znajdują się w zakładce Do pobrania >> Taryfy >> Krajowy System Przesyłowy.

NC TAR
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (‘NC TAR’) oraz zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: DRG.DRG-2.7129.2.2017.JDo1 z dnia 27 października 2017 r., GAZ-SYSTEM S.A. został wyznaczony jako podmiot odpowiedzialny za publikację informacji, o których mowa w art. 30 NC TAR.

Pakiet informacyjny znajduje się w zakładce Publikacja NC TAR.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.