Wniosek o przeniesienie praw do przepustowości na rynku wtórnym

Poniżej, w pliku PDF, znajduje się wniosek o przeniesienie praw do przepustowości. Aby skorzystać z możliwości przeniesienia praw do przepustowości Wnioskodawcy powinni wspólnie złożyć do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jeden wniosek o przeniesienie praw do przepustowości.

Wniosek o przeniesienie praw do przepustowości (PDF)

Podpisany przez upoważnionych przedstawicieli wniosek o przeniesienie praw do przepustowości, powinien zostać  przesłany na adres e-mail: rynek.wtorny@gaz system.pl oraz złożony w formie pisemnej na adres:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Pion Rynku Gazu
ul. Mszczonowska 4 
02-337 Warszawa

 

Użytkownicy Systemu mogą również złożyć ofertę dotyczącą odsprzedaży przepustowości na rynku wtórnym poprzez Platformę GSA: https://aukcje.gaz-system.pl/.

Zasady przeprowadzania transakcji na rynku wtórnym oraz rodzaje ofert odsprzedaży przepustowości opisane są w Regulaminie Platformy GSA. Instrukcja zawierająca sposób wprowadzania i korzystania z ofert rynku wtórnego jest dostępna pod adresem: https://aukcje.gaz-system.pl/files/downloads.

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.