System Gazociągów Tranzytowych

System Gazociągów Tranzytowych [SGT] na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest częścią mierzącego około 4000 km gazociągu biegnącego z Rosji poprzez Białoruś i Polskę do Europy Zachodniej.

Właścicielem polskiego odcinka SGT jest  firma System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. w Warszawie, a operatorem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego jest firma Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

W dniu 17 listopada 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję w sprawie wyznaczenia spółki GAZ-SYSTEM S.A. na niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego na okres do 31 grudnia 2025 r.

Zobacz decyzję Prezesa URE o wyznaczeniu Spółki na niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

Trasa SGT:

Gazociąg tranzytowy przebiega na terenie Polski równoleżnikowo, ze wschodu na zachód od granicy polsko-białoruskiej w rejonie wsi Kondratki do granicy polsko-niemieckiej w rejonie miejscowości Górzyca.
Trasa gazociągu przebiega przez następujące jednostki administracyjne kraju:

 • 5 województw (podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie)
 • 27 powiatów
 • 69 gmin.

Podstawowe dane techniczne polskiego odcinka gazociągu tranzytowego:

 • ciśnienie robocze - 8,4 MPa
 • długość - 683,9 km
 • średnica gazociągu - DN1400
 • 1 fizyczny punkt wejścia - Kondratki
 • 3 fizyczne punkty wyjścia - Mallnow, Lwówek, Włocławek
 • 5 tłoczni gazu o łącznej mocy 400 MW - TG Kondratki, TG Zambrów, TG Ciechanów, TG Włocławek, TG Szamotuły
 • 5 zespołów podłączeniowych tłoczni z komorami nadania i odbioru tłoka oraz 33 zespoły zaporowo–upustowe (w tym jeden podwójny) wyposażone w system armatury odcinającej
 • 7 stacji ochrony katodowej (w tym 1 rezerwowa)
 • system łączności technologicznej
 • system telemechaniki i zarządzania SCADA

Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.