REMIT

„Zgodnie z art. 4. (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Rozporządzenie REMIT), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jako operator krajowego systemu przesyłowego oraz polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa Zachodnia (System Gazociągów Tranzytowych, SGT), na bieżąco publikuje informacje wynikające z treści tego Rozporządzenia.

Na platformie Gas Inside Information Platform (www.gasinsideinformationplatform.pl) prezentowane są informacje dotyczące prac planowanych i nieplanowanych zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie systemów przesyłowych oraz pozostałe informacje, które nie podlegają publikacji na podstawie art. 4 (1) Rozporządzenia REMIT, ale są istotne dla uczestników rynku gazu.

Zgodnie z art.  4 (1) Rozporządzenia REMIT informacje dotyczące niedostępności Terminalu LNG dostępne są na stronie www.polskielng.pl w zakładce Transparency template/Operational data/ oraz tutaj.

UWAGA: W przypadku problemów z wyświetlaniem się strony www.gasinsideinformationplatform.pl, Pilne Komunikaty Rynkowe GAZ-SYSTEM S.A. zostaną opublikowane na Transparency Platform.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.