Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

IRiESP v.27 zatwierdzona

W dniu 26 marca 2019 roku decyzją nr DRR.WRG.4322.1.2019.AK1 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą polskiego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 kwietnia 2019 roku na godzinę 6.00.

Do pobrania:

Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRG.4322.1.2019.AK1

Treść IRiESP w wersji 27

Treść IRiESP w wersji 27 (wersja z możliwością wyszukiwania)

 

Wersje archiwalne IRiESP


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.