Plan ograniczeń

Plan wprowadzania ograniczeń, obowiązujący od dnia 20 grudnia 2018 r. do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Plan wprowadzania ograniczeń nr 1/2018

Decyzja zatwierdzająca Plan wprowadzania ograniczeń (plik PDF)

 

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

 

Przekazywanie przez OSD informacji z zakresu planu ograniczeń opracowanego przez OSD
i zatwierdzonego przez URE:

Struktura danych w pliku INF do przekazywania przez OSD informacji w zakresie zatwierdzonego Planu ograniczeń

Struktura danych w pliku PO do przekazywania przez OSD informacji o zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczeń

Struktura danych w pliku SD do przekazywania przez OSD informacji o sumarycznych dobowych ilościach paliwa gazowego zużywanego w poprzednim miesiącu przez odbiorców objętych planem ograniczeń

Struktura danych w pliku OD do przekazywania przez OSD informacji o dobowych ilościach paliwa gazowego pobranych przez odbiorców z planu ograniczeń OSD w okresie obowiązywania ograniczeń

Kopię zatwierdzonego planu wprowadzania ograniczeń opracowanego przez OSD oraz pliki INF, PO, SD i OD z informacjami z zakresu planu ograniczeń należy przesyłać na adres: bilansowanie.kdg@gaz-system.pl .


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.