28.03.2019

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Decyzją Prezesa URE z dnia 26 marca 2019 r. została zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja 27).

GAZ-SYSTEM S.A. dostosował zapisy nowej wersji IRiESP do zmian wynikających z nowelizacji Prawa Energetycznego w zakresie mechanizmu Sprzedaży Rezerwowej. Do Instrukcji wprowadzono m.in. katalog przesłanek dotyczących uruchomienia Sprzedaży Rezerwowej oraz wskazano sposób, zgodnie z którym operator powinien zawrzeć w imieniu odbiorcy umowę o Sprzedaży rezerwowej.

Przyczyną aktualizacji zapisów IRiESP jest także zakończenie okresu stosowania środków tymczasowych wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (NC BAL). Zgodnie z nową instrukcją m.in. nie będzie tolerancji niezbilansowania, a bilansowanie w systemie przesyłowym gazu zaazotowanego (Lw) będzie realizowane na zasadach rynkowych w oparciu o instrumenty Rynku Dnia Bieżącego prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii.

Wprowadzenie powyższych zmian przez GAZ-SYSTEM zamyka kolejny istotny etap wdrażania zapisów europejskich kodeksów sieciowych do krajowego kodeksu sieci przesyłowej – IRIESP. Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniona IRiESP wchodzi w życie 1 kwietnia 2019 r. o godz. 6:00.

Jednocześnie informujemy, że treść IRiESP zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została opublikowana przez GAZ-SYSTEM S.A. w Strefie Klienta.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.