Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn o długości 176 km km, zlokalizowanego na obszarze województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Pod koniec kwietnia 2015 roku Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna–Gustorzyn położonego na obszarze województwa mazowieckiego.
W styczniu 2015 roku podobną decyzję uzyskał odcinek gazociągu znajdujący się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej o projekcie w zakładce Inwestycje zrealizowane.

Koszty inwestycji

  • szacunkowa wartość inwestycji: 584,78 mln PLN
  • dofinansowanie z POIiŚ: 174,12 mln PLNProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.