Gazociąg Polkowice-Żary

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu Polkowice – Żary o długości 63,7 km i średnicy 300 mm na obszarze województw dolnośląskiego i lubuskiego.

Trasę projektowanego gazociągu zlokalizowano w większości wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 250/200 mm.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach:

  • Polkowice - Gaworzyce - Małomice o długości ok. 57,8 km
  • Olszyniec - Lubomyśl o długości ok. 5,9.

Zakończenie budowy gazociągu planowane jest w październiku 2016 roku. 


Czytaj więcej o projekcie w zakładce Nasze inwestycje.


Koszty inwestycji

  • szacunkowa wartość inwestycji: 100,04 mln PLN
  • dofinansowanie z POIiŚ: 25,59 mln PLN

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.