Tłocznia Jeleniów II

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa Tłoczni Jeleniów II w oparciu o dwa agregaty sprężające (sprężarka odśrodkowa napędzana turbina gazową) o wydajności 160 tys. m³/h każdy wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2015 roku.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.).

Korzyści

Budowa tłoczni pozwoli na zwiększenie odbioru gazu w Lasowie, a także osiągnięcie wyższych parametrów ciśnienia przesyłanego gazu do 8,4 MPa.

Inwestycja pozwoli na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł gazu i poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz poprzez zwiększenie możliwości przesyłowych od strony Niemiec.

Budowa tłoczni Gazu Jeleniów II jest ściśle powiązana z rozbudową systemu gazociągów przesyłowych na Dolnym Śląsku, które zwiększą możliwości przesyłowe sieci i umożliwią podłączenie nowych odbiorców.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Budowa Tłoczni Jeleniów II współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Informacje prasowe

Informacje prasowe:

08.12.2014 r. Kolejny duży projekt inwestycyjny GAZ-SYSTEM S.A. z zatwierdzonym dofinansowaniem unijnym

03.12.2013 r. Ponad 172 mln zł ze środków Unii Europejskiej na kolejny projekt inwestycyjny GAZ-SYSTEM S.A.

16.08.2012 r. Komisja Europejska przyznaje dofinansowanie unijne dla dalszej modernizacji systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 10.1 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.