Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim

Opis inwestycji 

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim.
Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie województw:

  • śląskiego w gminach: Skoczów, Jasienica, Bielsko-Biała, Bestwina i Wilamowice,
  • małopolskiego w gminach: Kęty i Oświęcim.

Trasa nowego gazociągu przebiegać będzie w przeważającej części wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 rok.

 

 

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1731).

Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Korzyści

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim jest ważnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zrealizowanie inwestycji umożliwi:

  • zwiększenie ilości transportowanego gazu na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na Podbeskidziu i w aglomeracji górnośląskiej,
  • uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje,
  • wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionie.


Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.