Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim

Opis inwestycji 

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim o średnicy 500 mm, ciśnieniu 8,4 MPa i długości ok. 53 km.
Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie województw:

  • śląskiego w gminach: Skoczów, Jasienica, Bielsko-Biała, Bestwina i Wilamowice,
  • małopolskiego w gminach: Kęty i Oświęcim.

Trasa nowego gazociągu przebiegać będzie w przeważającej części wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia.

Inwestor uzyskał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Aktualnie trwa opracowanie projektu budowalnego i wykonawczego gazociągu przez firmę MGGP S.A.

 

 

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2302).

Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Korzyści

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim jest ważnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zrealizowanie inwestycji umożliwi:

  • zwiększenie ilości transportowanego gazu na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na Podbeskidziu i w aglomeracji górnośląskiej,
  • uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje,
  • wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionie.


Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Wydanie decyzji środowiskowej

20 lutego 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję  nr WOOŚ.4210.16.2013.AM.48 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim - wykonanie prac planistycznych".

Wydanie decyzji lokalizacyjnej

woj. małopolskie

20 marca 2017 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. "Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów - Komorowice - Oświęcim" w ramach budowy gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - na terenie województwa małopolskiego.

woj. śląskie

12 kwietnia 2017 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. "Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów - Komorowice - Oświęcim" w ramach budowy gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

 

Informacje prasowe:

12.12.2018r. Gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim: PROJEKTANT WYBRANY 

 

 

 

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.