Gazociąg Oświęcim-Tworzeń

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu Oświęcim – Tworzeń o długości około 50 km, średnicy 700 mm i ciśnieniu 8,4 MPa na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. 

Etap inwestycji

10 stycznia 2019 r. zawarto umowę z Tractebel Engineering S.A. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę gazociągu Oświęcim – Tworzeń. 

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest zaplanowane w pierwszym kwartale 2021 roku.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 z późn. zm.). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).


Korzyści z realizowanej inwestycji

Gazociąg Oświęcim - Tworzeń to kolejny z etapów realizacji planowanego połączenia Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń, które wraz z systemowymi stacjami gazowymi w Oświęcimiu i Sławkowie będą stanowiły istotny element systemu przesyłowego zapewniając transport gazu dla odbiorców z woj. śląskiego i małopolskiego. Realizacja inwestycji i połączeniem jej z oddanym do użytkowania w 2011 r. Interkonektorem Polska – Czechy wpłynie na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu oraz na integrację z europejskim rynkiem energetycznym.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Informacje prasowe

22.01.2019 r. GAZ-SYSTEM inwestuje w rozbudowę systemu przesyłowego na południu Polski


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.