Polska-Ukraina

Opis inwestycji

Planowane połączenie gazowe Polska – Ukraina zakłada budowę nowego gazociągu pomiędzy węzłami Hermanowice na terytorium Polski i Bliche Volytsia  - Granica na terytorium Ukrainy. Łączna długość gazociągu po polskiej i ukraińskiej stronie to około 112 km. Polska część tego gazociągu – od węzła gazowego w Hermanowicach w gminie Przemyśl do granicy państwa ma mieć długość ok. 1,5 km. Gazociąg będzie miał średnicę 1000 mm i maksymalne ciśnienie robocze 8,4 MPa.

Korzyści

Głównym celem połączenia systemów Polski i Ukrainy jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu dla Ukrainy oraz dalsza integracja systemów przesyłowych i rynków gazu w regionie Europy Wschodniej. 

Powstanie nowych możliwości przesyłowych przełoży się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz dywersyfikację dostaw i źródeł gazu dla Ukrainy, poprzez terytorium Polski. Przewidywane korzyści, które z realizacji tego projektu osiągnie Polska to zwiększanie zdolności eksportowych oraz utworzenie warunków do zwiększania stopnia wykorzystania zdolności przesyłowych systemu przesyłowego. Dzięki projektowanemu połączeniu międzysystemowemu Polska oraz inne kraje UE uzyskają także dostępu do magazynów gazu na Ukrainie. Zwiększenie przepustowości połączenia na granicy Polski i Ukrainy pozwoli na utworzenie korytarza transportowego wspomagającego integrację regionalnego rynku gazu ziemnego, a także do  wzmocnienia solidarności energetycznej pomiędzy krajami UE i Wspólnoty Energetycznej.

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

19 lutego 2019 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę polskiego odcinka międzysystemowego połączenia systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

Informacje prasowe

16.07.2018 Operatorzy systemów przesyłowych PJSC "Ukrtransgaz" i GAZ-SYSTEM S.A. z sukcesem zakończyli niewiążącą procedurę badania zainteresowania rynku przepustowością na granicy polsko-ukraińskiej po 2019 roku

26.04.2018 Niewiążąca procedura badania zainteresowania rynku przepustowością na granicy polsko-ukraińskiej: wydłużenie terminu przesyłania zgłoszeń

06.04.2018 PJSC "UKRTRANSGAZ" i GAZ-SYSTEM S.A. uruchamiają niewiążącą procedurę badania zainteresowania rynku przepustowością na granicy polsko-ukraińskiej 

22.12.2016 Konsultacje rynkowe treści porozumienia międzyoperatorskiego dla połączenia Polska – Ukraina

08.12.2016 Podpisanie umowy o współpracy przy realizacji połączenia gazowego Polska - Ukraina

19.10.2015 GAZ-SYSTEM S.A. oraz PJSC "UKRTRANSGAZ" opracowali Studium Wykonalności dla połączenia międzysystemowego Polska – Ukraina

 


                                          


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.