Integracja z europejskim systemem przesyłowym

GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie uczestniczy w tworzeniu zintegrowanej sieci gazociągów w Europie Środkowej wspierając rozwój europejskiego sektora gazowego.

Nasza wizja rozbudowy infrastruktury przesyłowej w Polsce wpisuje się w unijne strategie podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego oraz  dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego.

W 2011 r. uruchomiliśmy nowe połączenie międzysystemowe Polska–Czechy, które pozwala na przesył ok. 0,5 mld m sześc gazu rocznie. Analizujemy możliwość kolejnych połączeń systemowych Polski z Litwą oraz ze Słowacją, a także Gazociągu Bałtyckiego/Baltic Pipe obejmującego budowę gazociągu podmorskiego łączącego polski system przesyłowy z Danią. Przewidujemy również podnoszenie przepustowości istniejących już połączeń  z systemami Czech i Niemiec.

Rozbudowa sieci gazociągów w Polsce może stanowić ważny element gazowego Korytarza Północ – Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem Adria LNG oraz projektami z Południowego Korytarza Gazowego  za pomocą wewnętrznej infrastruktury przesyłowej krajów Europy Środkowej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi inwestycjami w poszczególnych zakładkach.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.