Przedstawicielstwo w Brukseli

Przedstawicielstwo GAZ-SYSTEM S.A. w Brukseli zapewnia efektywną reprezentację interesów Spółki na forum instytucji unijnych oraz bieżące monitorowanie wydarzeń gazowniczych w sektorze energetycznym Unii Europejskiej. Przedstawicielstwo śledzi także i analizuje procesy legislacyjne, mające wpływ na sektor energetyczny w Polsce.

Przedstawicielstwo Spółki w Brukseli rozpoczęło swoją działalność w maju 2008 roku. Za jego pośrednictwem GAZ-SYSTEM S.A. dokładnie monitoruje działania wobec sektora energetycznego, prowadzone przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i inne instytucje, aktywnie prezentując swoje stanowisko. Biuro GAZ-SYSTEM S.A. w Brukseli zapewnia możliwość wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk z operatorami gazowych systemów przesyłowych pochodzących z państw Unii Europejskiej, na forum różnego rodzaju spotkań i grup roboczych odbywających się w Brukseli. Przedstawicielstwo Spółki w Brukseli jest również zaangażowane w monitoring i analizę unijnych instrumentów wsparcia, które mogą zostać wykorzystane do dalszego rozwoju sieci przesyłowej w Polsce.

Kontakt:

Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. - Brussels Office
Boulevard Saint-Michel 47, 1040 Bruxelles, Belgia
tel. +32 2 400 00 27, faks +32 2 400 00 32
e-mail: brussels.office@gaz-system.pl


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.