Wnioski

Poniżej zamieszczamy formularze wniosków o określenie warunków przyłączenia oraz wniosków o świadczenie usługi przesyłania w wersjach do pobrania.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2016 r., zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (v25) (IRiESP), zmieniły się zasady obsługi wniosków o zawarcie umowy przesyłowej oraz wniosków o przydział przepustowości/przydział zdolności (PP/PZ). Zgodnie z postanowieniami ww. IRiESP składanie powyższych wniosków oraz ich analizowanie odbywa się w sposób elektroniczny przez System Wymiany Informacji (SWI). W tym celu niezbędne jest przedłożenie, podpisanych zgodnie z reprezentacją Państwa spółki, odpowiednich pełnomocnictw dla osób umocowanych do wnioskowania w SWI.

Pobierz instrukcję (PDF) elektronicznego wnioskowania o umowę przesyłową i przydział przepustowości / zdolności w Systemie Wymiany Informacji (SWI)

Poniżej znajdują się szablony wniosków o przydział przepustowości/przydział zdolności możliwe tylko do zaimportowania w systemie SWI od 1 czerwca 2016 w ramach elektronicznego wnioskowania.

Pobierz szablon importu danych do wniosku o przydział przepustowości/przydział zdolności (PP/PZ)

Pobierz wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o PP, PZ i PP/PZ (PDF)

WNIOSKI O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

Pobierz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (PDF)

Pobierz instrukcje wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia (PDF)

Pobierz wniosek o przedstawienie możliwości przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP)
(PDF lub DOC)

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych
(PDF lub DOC)

Analiza prognostyczna dla podmiotu prowadzącego działalność dystrybucyjną

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy A, będącego odbiorcą końcowym paliwa gazowego
(PDF lub DOC)

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C, posiadającego instalację skroplonego gazu ziemnego
(PDF lub DOC)

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C, zajmującego się magazynowaniem paliwa gazowego
(PDF lub DOC)

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OSP) dla podmiotu z grupy C, prowadzącego działalność wydobywczą z kopalń gazu / przyłączającego źródło
(PDF lub DOC)

 

WNIOSKI O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA SGT

Pobierz wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej - gazociągu tranzytowego SGT będącego w dyspozycji EuRoPol GAZ s.a. (DOC, PDF)


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.