Rynek

Zrównoważony rozwój oznacza odpowiedzialność jaką GAZ-SYSTEM S.A. podejmuje wobec swojego otoczenia realizując działalność biznesową.

Zrównoważony rozwój to nie tylko dbałość o środowisko naturalne, ale również o społeczności lokalne, wśród których spółka realizuje inwestycje i eksploatuje gazociągi. Ma to swoje odzwierciedlenie w sposobie jaki spółka na co dzień traktuje swoich interesaiuszy: klientów i partnerów biznesowych, społeczność lokalną i pracowników. 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.