• csr roll1
  • csr roll2
  • csr roll3
  • csr roll4
  • csr roll5

Odpowiedzialny biznes

 

Aktualności i wydarzenia

GAZ-SYSTEM FORUM - nowe przyłączenia

GAZ-SYSTEM zaprasza przedsiębiorstwa...

więcej

Postępowanie niepubliczne na badanie sprawozdań finansowych - jednostkowych i skonsolidowanych – za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz kolejny rok obrotowy

Rada Nadzorcza Operatora Gazociągów...

więcej

GAZ-SYSTEM rozpoczyna konsultacje projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020-2029

Zgodnie z ustawą  Prawo Energetyczne...

więcej

Edukacja

Przekazujemy studentom wiedzę z zakresu funkcjonowania sieci przesyłowej gazu ziemnego...

Sponsoring

Przejrzyście i odpowiedzialnie wspieramy inicjatywy proekologiczne, naukę, szkolnictwo i sport...

Zintegrowany raport roczny

Wszystkie raporty znajdziesz
w Centrum prasowym

Fundusz Naturalnej Energii

Skorzystaj z możliwości,          jakie daje Fundusz Naturalnej Energii! Wykaż się inicjatywą i zrealizuj swój autorski ekologiczny projekt ...

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Złóż wniosek! Nabór trwa od 1 czerwca do 15 lipca 2019 r.

Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.