Gazociąg Polska - Czechy

Opis inwestycji

Gazociąg Polska-Czechy jest wspólnym projektem polskiego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz czeskiego operatora systemu przesyłowego NET4GAS s.r.o.

Inwestycja pozwoli na dostawy gazu z nowego punktu wejścia do polskiego systemu o początkowej przepustowości równej ok. 0,5 mld m sześc. rocznie.

Po uruchomieniu punktu w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej w 2000 r., jest to drugie połączenie międzysystemowe (tzw. interkonektor) z krajami członkowskimi UE.
Trasa gazociągu

  • wybudowane przez GAZ-SYSTEM S.A.:

Gazociąg o długości 22 km, biegnący od granicy polsko-czeskiej w rejonie Cieszyna do Skoczowa oraz stacja pomiarowa na terytorium Polski w rejonie Cieszyna.

Polski odcinek gazociągu przebiega przez teren czterech gmin: Cieszyn, Hażlach, Dębowiec oraz Skoczów. Gazociąg powstaje na trasie Tranovice – Cieszyn – Skoczów.

  • wybudowane przez Net4GAS, s.r.o.:

Gazociąg o długości 10 km, biegnący od granicy do miejsca włączenia do systemu przesyłowego na terytorium Czech w rejonie miejscowości Tranovice.

Czeski odcinek gazociągu przebiega na trasie Tranovice-Cieszyn.

 

Korzyści

Gazociąg Polska – Czechy to kluczowy projekt zarówno dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego, jak i całego regionu. Dzięki transgranicznemu połączeniu, tzw. interkonektorowi, możliwy będzie w przyszłości przesył surowca z Polski do krajów ościennych. 

Projekt jest realizacją unijnej polityki energetycznej, której nadrzędnym celem jest budowa wewnętrznego zintegrowanego rynku energii do 2015 roku.

Swobodny przepływ gazu pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi wymaga rozbudowy infrastruktury przesyłowej, w tym przede wszystkim transgranicznych połączeń sieci gazociągów. Zintegrowany system przesyłowy w ramach Unii Europejskiej gwarantuje stworzenie efektywnego, bezpiecznego i konkurencyjnego rynku gazu.

Gazociąg Polska-Czechy jest również istotnym elementem planowanego Korytarza Północ-Południe, który w przyszłości ma połączyć powstający w Świnoujściu terminal LNG poprzez sieci gazociągów Polski, Czech, Słowacji i Węgier z terminalem LNG Adria w Chorwacji. Projekt gazowego korytarza przyczyni się do rozwoju systemu przesyłowego Europy Środkowej.

 

Planowany Korytarz Północ-Południe

Biorąc pod uwagę istotną rolę, jaką połączenie Polska - Czechy może stanowić w procesie integracji i liberalizacji rynku gazu w tym regionie Europy, GAZ-SYSTEM S.A. i NET4GAS s.r.o., kontynuują współpracę w zakresie dalszego rozwoju tego połączenia i zwiększenia jego przepustowości do około 2,5 mld m sześc./rok.

  • Gminy po stronie polskiej, na terenie których zlokalizowany jest gazociąg , uzyskały dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości inwestycji zlokalizowanej na terenie danej gminy. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

 

Koszty inwestycji

  • Całkowity budżet projektu - 28 mln EUR ( po stronie GAZ-SYSTEM S.A  nakłady wyniosły ok. 21 mln EUR). 
  • Dofinansowanie z EEPR - 14 mln EUR (w tym dla GAZ-SYSTEM S.A. 10,5 mln EUR, dla NET4GAS s.r.o. 3,5 mln EUR) co stanowiło 50% planowanych nakładów.

 

Czytaj o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej.


Informacje prasowe

16.09.2011 r. - Fotorelacja z wizyty Premierów Polski i Czech na uroczystości otwarcia gazociągu Polska-Czechy

14.09.2011 r. - Otwarcie gazociągu Polska-Czechy

16.08.2011 r. - Transport gazu możliwy gazociągiem Polska-Czechy od września 2011 r.

30.06.2011 r. - Uruchomienie procedury rozpatrywania wniosków o usługę przesyłową w nowym punkcie wejścia Cieszyn 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi GAZ-SYSTEM S.A. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.