27.09.2019

GAZ-SYSTEM gotowy do podania gazu do elektrociepłowni na warszawskim Żeraniu

Na miesiąc przed planowanym terminem odbył się odbiór techniczny liniowej części gazociągu do Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

- Realizacja tej inwestycji była dla spółki GAZ-SYSTEM priorytetem. Aglomeracja warszawska rozwija się bardzo dynamicznie, co powoduje wzrost zapotrzebowania na ciepło i prąd. Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce inwestowania w sieć przesyłową gazu ziemnego Rząd polski stwarza możliwości produkcji energii z tego niskoemisyjnego surowca. Pozwala to eliminować źródła smogu, szczególnie szkodliwego w ścisłej zabudowie miejskiej. Przestawienie EC Żerań z paliwa węglowego na gaz ziemny to wyjście naprzeciw oczekiwaniom warszawiaków w kwestii działań na rzecz czystszego powietrza w stolicy – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw  Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Wybudowany przez GAZ-SYSTEM gazociąg o średnicy 500 mm i długości ok. 10 km umożliwi zasilenie w gaz ziemny powstającego bloku gazowo-parowego na terenie Elektrociepłowni Żerań.

- Przyłączenia odbiorców przemysłowych do gazowej sieci przesyłowej to jeden z podstawowych obszarów działalności GAZ-SYSTEM. Budowa gazociągu do EC Żerań była szczególnym projektem ze względu na lokalizację oraz cel tego przedsięwzięcia. Zadanie, jako Spółka wykonaliśmy przed planowanym terminem. Ta inwestycja, jak i wszystkie inne przyłączenia, które realizujemy wpływają korzystnie na rozwój gospodarczy danego regionu, a mieszkańcom przynoszą poprawę jakości życia – powiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM.

Budowa gazociągu na warszawskiej Białołęce była dużym wyzwaniem z uwagi na bliskość osiedli mieszkaniowych oraz liczne przeszkody terenowe. W ramach inwestycji GAZ-SYSTEM wykonał 9 przekroczeń bezwykopowych, których łączna długość stanowiła ok. 30 proc. całej trasy.

- Troska o komfort społeczności lokalnych oraz dbałość o środowisko naturalne podczas budowy były głównymi przesłankami dla zastosowania tych technologii. W sąsiedztwie zabudowań staramy się tak prowadzić inwestycje, by minimalizować niedogodności dla mieszkańców - dodał Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM.

Spółka, po zrealizowaniu liniowej części gazociągu, konsekwentnie podtrzymuje swoją deklarację złożoną przed realizacją tej inwestycji, w listopadzie 2016 r. Dotyczyła ona nasadzenia 1500 drzew na terenie, na którym prowadzona była inwestycja, z wyłączeniem 6-metrowego pasa bezpośrednio nad gazociągiem, który musi pozostać bez drzew. W tej kwestii trwają uzgodnienia z właścicielami terenów, w tym Urzędem Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.  

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.