17.09.2019

Wspólne warsztaty GAZ-SYSTEM i stowarzyszenia Gas Infrastructure Europe

W Warszawie 17 września br. z inicjatywy Gas Infrastructure Europe (GIE) odbyły się warsztaty poświęcone roli infrastruktury gazu ziemnego w procesie realizacji celów polityki Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele ok. 20 operatorów infrastruktury gazu ziemnego  z państw UE, w tym przedstawiciele GAZ-SYSTEM.

W trakcie warsztatów przedstawiciele operatorów zaprezentowali realizowane przez nich strategie i plany rozbudowy infrastruktury gazowej, które ukierunkowane są na osiąganie celów polityki energetycznej i klimatycznej UE. W dyskusji nad poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w długiej perspektywie czasowej skoncentrowano się również na znaczeniu innowacyjnych technologii oraz potencjale gazów pochodzących ze źródeł odnawialnych.

- Gaz ziemny jest źródłem energii, które może być wykorzystywane w efektywny sposób dla potrzeb transformacji energetycznej. Zapotrzebowanie na gaz w Polsce rośnie. GAZ-SYSTEM zwiększa jego dostępność za pomocą rozwoju infrastruktury krajowej m.in. Korytarza Północ-Południe oraz Baltic Pipe. Dzisiejsze warsztaty w ramach GIE są wyrazem aktywnego działania operatorów systemów przesyłowych na rzecz polityki klimatycznej Unii Europejskiej - powiedział Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Jednym ze sposobów na ograniczenie emisji zanieczyszczeń może być szersze wykorzystanie gazu ziemnego w sektorze elektroenergetycznym, ciepłowniczym, przemyśle, czy transporcie lądowym i morskim. Gaz ziemny może pełnić także istotną rolę w rozwiązaniu problemu tzw. niskiej emisji, która wynika z spalania paliw o niskiej jakości energetycznej.

Dobrze rozbudowana infrastruktura gazowa umożliwia realizację celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, umożliwiając dostęp do gazu ziemnego jako niskoemisyjnego źródła energii w wielu sektorach gospodarki. Dotyczy to w szczególności Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie znaczne redukcje emisji w długiej perspektywie czasowej mogą zostać osiągnięte poprzez przejście z wysokoemisyjnych na niskoemisyjne źródła energii.


                                                                             ***

Gas Infrastructure Europe (GIE) to stowarzyszenie reprezentujące w Brukseli interesy operatorów infrastruktury gazu ziemnego. Organizacja zrzesza operatorów sieci przesyłowych gazu, operatorów podziemnych magazynów gazu oraz operatorów instalacji LNG.

Do GIE należy obecnie 68 członków z 25 państw europejskich. GAZ-SYSTEM jest członkiem GIE od początku powołania organizacji w 2005 r.

Stowarzyszenie wyraża opinie swoich członków wobec instytucji europejskich, organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron. Misją organizacji jest aktywny udział w budowie jednolitego, zrównoważonego i konkurencyjnego rynku gazu w Europie, opartego na stabilnych i przewidywalnych ramach regulacyjnych oraz rozwój korzystnego klimatu inwestycyjnego.

Więcej informacji na temat GIE dostępnych jest na stronie internetowej stowarzyszenia.


GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.