10.09.2019

Południowy odcinek gazociągu Polska-Litwa z pierwszym pozwoleniem na budowę

Wojewoda podlaski 5 września 2019 r. wydał pierwsze pozwolenie na budowę dla południowego odcinka gazociągu łączącego systemy przesyłowe Polski i Litwy (GIPL).

Budowa gazociągu podzielona została na dwa odcinki. Pierwszy, północny o długości 185 km biegnie od Zespołu Zaporowo Upustowego (ZZU) Rudka-Skroda do granicy z Litwą, drugi odcinek południowy przebiega od tłoczni w Hołowczycach do ZZU Rudka-Skroda. Jego długość to ok 158 km.

Wydane przez Wojewodę Podlaskiego zezwolenie jest jednym z czterech i dotyczy budowy ok. 32 km gazociągu południowego na terenie gmin: Śniadowo, Łomża oraz Nowogród w powiecie łomżyńskim i gminy Mały Płock w powiecie kolneńskim.

Natomiast północy odcinek gazociągu ma już wydane zarówno wszystkie decyzje lokalizacyjne jak i pozwolenia na budowę.

Cały gazociąg przebiegać będzie przez województwa mazowieckie, fragment warmińsko-mazurskiego i podlaskie.

Operatorzy gazowych systemów przesyłowych z Polski i Litwy 24 maja 2018 r. podpisali umowę Connection Agreement regulującą prawne, biznesowe i techniczne aspekty inwestycji. Zawarcie umowy stanowi wspólne zobowiązanie stron do budowy interkonektora.

Więcej o inwestycji

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.