06.09.2019

GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę międzysystemowego połączenia gazowego Polska-Słowacja

GAZ-SYSTEM zainaugurował 6 września 2019 r. budowę polskiej części interkonektora gazowego Polska-Słowacja. Gazociąg połączy węzeł gazu w Strachocinie (województwo podkarpackie) ze słowacką tłocznią gazu w miejscowości Veľké Kapušany.

Projekt połączenia gazowego Polska-Słowacja obejmuje: rozbudowę wewnętrznej sieci przesyłowej w południowo – wschodniej Polsce, budowę węzła gazowego w Strachocinie oraz stacji pomiarowej w pobliżu granicy polsko – słowackiej. Jest realizowany wspólnie przez polskiego operatora systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM oraz słowacki EUSTREAM. Ceremonia inauguracyjna odbyła się w siedzibie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

- Budowa połączenia gazowego Polska-Słowacja przyczyni się do uniezależnienia Polski od dominującego, wschodniego dostawcy tego surowca.  W połączeniu z Baltic Pipe oraz rozbudowanym Terminalem LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu inwestycja ta zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne i przyczyni się do powstania w pełni konkurencyjnego rynku gazu w tej części Europy – podkreślił Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski w przekazanym liście gratulacyjnym.

Długość całego połączenia, po stronie polskiej i słowackiej, wyniesie 165 km. Przepustowość w kierunku Polski wyniesie 5,7 mld m3 rocznie, w kierunku Słowacji 4,7 mld m3 rocznie. Gazociąg będzie miał średnicę 1000 mm, a ciśnienie robocze będzie wynosiło 8,4 MPa.

- GAZ-SYSTEM konsekwentnie wdraża strategię, której głównym celem jest stworzenie zintegrowanego europejskiego rynku gazu. Gazociąg Polska-Słowacja, którego budowę dziś rozpoczynamy, to kolejna z dużych inwestycji realizowanych przez spółkę. Chcemy łączyć rynki środkowo-europejskie, by nasi klienci mieli dostęp do różnych źródeł gazu. Wpłynie to na dostępność i konkurencyjność cen błękitnego paliwa w regionie – powiedział Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Znaczenie współpracy regionalnej podkreślił w swojej wypowiedzi również Rastislav Ňukovič, dyrektor generalny EUSTREAM. - Jestem przekonany, że dzięki temu projektowi rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej otworzy się na nowe możliwości handlowe – powiedział.

***

Umowa na realizację inwestycji została zawarta 19 lipca 2019 r. z konsorcjum firm
w składzie: Budimex Mostostal oraz Mostostal Kraków. Prace budowlane rozpoczynają się we wrześniu 2019 r.

Połączenie polskiego i słowackiego systemu przesyłowego zostało uwzględnione na liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) przyjętej przez Komisję Europejską w listopadzie 2017 r. w ramach korytarza priorytetowego Gazowe Połączenia Międzysystemowe Północ–Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas).

Projekt został dofinansowany ze środków UE w ramach programów TEN-E (Trans-European Energy Networks) i CEF (instrument „Łącząc Europę”, Connecting Europe Facility). Wsparcie obejmowało wykonanie prac analitycznych, projektowych oraz budowlanych na terenie Polski i Słowacji. Najważniejsze umowy o dofinansowanie projektu zostały podpisane przez spółki GAZ-SYSTEM i EUSTREAM z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) w 2015 r. (prace projektowe) oraz w 2017 r. (prace budowlane).

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.