05.08.2019

Zaproszenie na GAZ-SYSTEM Forum

Serdecznie zapraszamy wszystkich Klientów GAZ-SYSTEM do udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach cyklu GAZ-SYSTEM FORUM, które służy omówieniu aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozwojem rynku gazu, a także z korzystaniem z usług oferowanych przez GAZ-SYSTEM.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 30 września 2019 r. w godz. ok. 12:00-18:00 w hotelu Inter Continental przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie.

Zakres tematyczny warsztatów obejmie m.in.:

  • Aktualizację treści IRiESP,
  • Wyniki konsultacji dotyczących funkcjonowania  połączeń międzysystemowych na granicy polsko-ukraińskiej,
  • Korzystanie z usług Gas Inside Information Platform (GIIP) – platformy do publikacji informacji wewnętrznej REMIT,
  • Monitorowanie rynku zgodnie z wymaganiami REMIT,
  • Najważniejsze wydarzenia w nadchodzącym roku gazowym 2019/2020.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach należy dokonać rejestracji poprzez formularz.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w piątek 6 września br. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o rejestrację maksymalnie dwóch reprezentantów danej organizacji.

Potwierdzenie udziału w warsztatach ze strony GAZ-SYSTEM nastąpi do 10 września br. na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.