25.07.2019

Tłocznia gazu Gustorzyn z decyzją lokalizacyjną

Wojewoda kujawsko-pomorski 19 lipca 2019 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla budowy Tłoczni Gazu Gustorzyn, wraz z infrastrukturą niezbędną dla jej obsługi, na terenie miejscowości Gustorzyn, w gminie Brześć Kujawski. Tłocznia gazu w Gustorzynie, realizowana przez GAZ-SYSTEM, jest kluczowym elementem projektów: połączenia systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej (GIPL), a także Baltic Pipe.

Tłocznia Gazu Gustorzyn jest istotnym elementem planowanej rozbudowy krajowego systemu przesyłowego. Z uwagi na charakterystykę pracy systemu przesyłowego i planowane zwiększenie dostaw gazu z kierunku północnego, tłocznia gazu w Gustorzynie stanowi ważny element zarówno dla projektu połączenia gazowego Polska - Litwa, jak i projektu Baltic Pipe.

Obiekt będzie odpowiadał za umożliwienie rozprowadzenia gazu m.in. z Norwegii (Baltic Pipe) w kierunku tłoczni, a następnie skierowania tego strumienia m.in. w kierunku Litwy (GIPL). Dzięki budowie takich obiektów jak tłocznia gazu w Gustorzynie, GAZ-SYSTEM będzie miał możliwość elastycznego sterowania przepływami i przesyłania tego surowca do odbiorców w całej Polsce, jak również do krajów sąsiadujących.

Wsparcie finansowe

Tłocznia Gustorzyn, realizowana w ramach projektu GIPL, uzyskała dofinansowanie z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” Connecting Europe Facility (CEF), zarówno na prace projektowe, jak i prace budowlane.

Ponadto, zgodnie z decyzją ACER z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu (CBCA), oprócz wsparcia finansowego UE, budowa GIPL na terytorium Polski, w tym część kosztów infrastruktury niezbędnej do zapewnienia pełnej funkcjonalności połączenia, zostanie dofinansowana przez OSP z państw bałtyckich z Litwy, Łotwy i Estonii.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.