25.07.2019

GAZ-SYSTEM podpisał komplet umów na budowę gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń

GAZ-SYSTEM w lipcu 2019 r. zawarł umowy na wykonawstwo robót budowlanych dla trzech odcinków gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń. Cała inwestycja jest jednym z najdłuższych elementów korytarza gazowego Północ-Południe o długości 168 km. Odcinek I i II zostały przekazane do dyspozycji wykonawcom robót budowlanych już 11 lipca br.

Budowa gazociągu jest kluczowym projektem związanym z rozwojem polskiego systemu przesyłowego gazu, a jej podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. – Nasza inwestycja to szansa na rozwój gospodarczy południa Polski w wielu obszarach. Nowy gazociąg zwiększy przede wszystkim przepustowość systemu przesyłowego, która w przyszłości, w związku z rosnącym zainteresowaniem firm wykorzystaniem gazu jako nośnika energii, umożliwi ich przyłączenia do sieci gazowej – podkreśla wiceprezes GAZ-SYSTEM Artur Zawartko.

Wiceprezes GAZ-SYSTEM zwraca także uwagę, że jest to pierwszy gazociąg, na którym podjęto działania wyprzedzające, mające na celu usprawnienie realizacji inwestycji. – Przed zleceniem wykonawcy robót budowlanych wykonano szereg prac przygotowawczych tj. rozpoznanie saperskie i archeologiczne, których celem było przyspieszenie i usprawnienie wejścia wykonawcy robót w teren – podkreśla Zawartko.

Zauważa również, że na trasie zaprojektowano dużą liczbę przejść bezwykopowych – m.in.: 3 przekroczenia typu Direct Pipe, 1 HDD pod rzeką Wisłą o długości ok. 1 km oraz 137 pozostałych przekroczeń m.in.: przewierty, przeciski i mikrotunele. Do gazociągu zostanie również podpięta stacja systemowa, która ma stanowić połączenie nowego systemu przesyłowego z istniejącym i zapewnić docelowo m.in. zwiększone dostawy gazu dla Podbeskidzia.

Inwestycja GAZ-SYSTEM jest ważna dla rozwoju gospodarczego Polski Południowo-Wschodniej. Po jej zakończeniu corocznie GAZ-SYSTEM będzie odprowadzał podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości wybudowanej infrastruktury przesyłowej. Kwota ta zasili  budżet gmin na trasie gazociągu i będzie ją można przeznaczyć na potrzeby lokalnej społeczności – zaznacza wiceprezes Zawartko. 

Trasa gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń została podzielona na trzy odcinki:

  • Odcinek I Pogórska Wola-Pałecznica, o długości ok. 78 km; gminy Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz.
  • Odcinek II Pałecznica-Braciejówka, o długości ok. 56 km; gminy Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz.
  • Odcinek III Braciejówka-Tworzeń, o długości ok. 34 km; gminy Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków, Dąbrowa Górnicza.

Wykonawcą robót budowlanych na odcinku I i II będzie firma Stalprofil S.A., natomiast na odcinku III za prace budowlane będzie odpowiedzialna firma IDS-BUD S.A. 

Termin zakończenia budowy gazociągu zaplanowano na koniec 2021 r.

***

Trasa gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń będzie przebiegała przez trzy województwa: małopolskie, świętokrzyskie i śląskie. Gazociąg będzie miał długość ok. 168 km, jego nominalna średnica wyniesie 1000 mm, a ciśnienie robocze 8,4 MPa.

W październiku 2013 r. Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” (PCI – Project of Common Interest) i podtrzymała go w dwóch kolejnych listach publikowanych w latach 2015 i 2017.

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola-Tworzeń jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.