07.06.2019

Przejścia bezwykopowe na Żeraniu zakończone

Na budowie gazociągu do Elektrociepłowni Żerań GAZ-SYSTEM wykonał już wszystkie 9 zaplanowanych przejść bezwykopowych. Wykorzystane nowoczesne technologie minimalizują wpływ inwestycji na środowisko naturalne i istniejącą infrastrukturę miejską.

Gazociąg DN500 relacji tłocznia Rembelszczyzna-EC Żerań będzie miał ok. 10 km długości. W ramach tego przedsięwzięcia GAZ-SYSTEM wykonał aż 9 przekroczeń bezwykopowych. Zostały one wykorzystane na ok. 30 proc. całej długości trasy. Troska o komfort okolicznych mieszkańców oraz dbałość o środowisko naturalne były głównymi argumentami przemawiającymi za wykorzystaniem tych technologii. Aktualnie trwają prace związane z uzbrajaniem najdłuższego w Polsce mikrotunelu o długości 350 metrów i średnicy zewnętrznej 1099 mm, przechodzącego pod Kanałem Żerańskim, w okolicach PKP Cargo przy ul. Płochocińskiej.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończyliśmy realizację wszystkich przejść bezwykopowych. Dzięki tym metodom w mniej uciążliwy sposób przekroczyliśmy skrzyżowania z drogami, wiaduktami i kanałem. W aglomeracjach zawsze staramy się tak prowadzić inwestycje, by minimalizować niedogodności dla mieszkańców – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Proces budowlany jeszcze trwa, prowadzone są m.in. prace porządkowe. Wszystkich chcących śledzić przebieg budowy zapraszamy na stronę www.kanalzeranski.pl, na której publikowane są aktualne informacje o postępach tej ważnej dla Warszawy inwestycji.

Elektrociepłownia Żerań może potencjalnie ogrzać ok. 43 proc. budynków w Warszawie i zaświecić ok. 6 mln żarówek o mocy 60 W. Szacuje się, że po oddaniu bloku gazowo-parowego produkcja energii elektrycznej zwiększy się o ok. 55 proc. Budowany blok parowo-gazowy w elektrociepłowni, wraz z inwestycją GAZ-SYSTEM, znacząco podniosą również poziom bezpieczeństwa mieszkańców aglomeracji warszawskiej w zakresie dostaw ciepła i prądu. Zauważalny będzie także spadek emisji szkodliwych gazów i pyłów, w szczególności dwutlenku siarki i tlenków azotu. Nowy blok gazowo-parowy będzie również emitował o ok. 40 proc. mniej CO₂ w porównaniu do wyłączanych kotłów, co powinno przełożyć się na zauważalną poprawę jakości powietrza w stolicy.

Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2019 r.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.