16.05.2019

Dialog techniczny w sprawie budowy gazociągu Polska-Litwa

GAZ-SYSTEM ogłasza dialog techniczny dla wykonawców, poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest budowa gazociągu Polska-Litwa (odcinek południowy, ok. 158 km). Celem dialogu jest uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji przetargowej, która będzie odpowiadała potrzebom Spółki.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w dialogu technicznym zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia i przesłanie go w wersji elektronicznej do GAZ-SYSTEM do 24 maja 2019 r. do godziny 10:00 na adres mailowy: jaroslaw.kalisz@gaz-system.pl

Więcej informacji

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.