22.01.2019

GAZ-SYSTEM inwestuje w rozbudowę systemu przesyłowego na południu Polski

GAZ-SYSTEM oraz Tractebel Engineering S.A. zawarły umowy na opracowanie projektu gazociągu Oświęcim – Tworzeń oraz stacji systemowej Tworzeń. Te inwestycje to część planowanego do realizacji gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń. Efektem rozbudowy infrastruktury będzie zwiększenie stabilności systemu przesyłowego i zapewnienie możliwości dostaw gazu do odbiorców.

Podpisane umowy obejmują opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwoleń na budowę.

W ramach jednej z podpisanych umów powstanie projekt gazociągu Oświęcim – Tworzeń o średnicy 700 mm wraz z systemową stacją redukcyjno-pomiarową w Oświęcimiu o przepustowości 300 000 m3/h. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla tego przedsięwzięcia jest zaplanowane w pierwszym kwartale 2021 roku.

W ramach odrębnej umowy Tractebel Engineering S.A zaprojektuje systemową stację redukcyjno-pomiarową Tworzeń. Powstanie ona w gminie Sławków i pozwoli na połączenie obecnie budowanej sieci przesyłowej w ramach korytarza gazowego Północ – Południe z istniejącą już infrastrukturą przesyłową GAZ-SYSTEM. Na stacji zostanie zaprojektowana śluza nadawcza tłoka dla połączenia z gazociągiem Oświęcim – Tworzeń. Projekt stacji ma zapewnić jej dwuetapową rozbudowę. W  pierwszym etapie przepustowość stacji wynosić będzie 200 000 m3/h, a w drugim docelowo 400 000 m3/h. GAZ-SYSTEM oczekuje od projektanta uzyskania pozwolenia na budowę stacji w kwietniu 2020 r.  

Podpisanie umów z  Tractebel Engineering S.A to kolejny z etapów realizacji planowanego połączenia Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń. Od grudnia 2018 roku firma MGGP S.A. opracowuje projekt budowalny i wykonawczy tego gazociągu na odcinku Skoczów – Komorowice – Oświęcim. Dla tej części inwestor pozyskał już decyzję o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji.  

Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z systemowymi stacjami gazowymi w Oświęcimiu i Sławkowie będą stanowiły istotny element systemu przesyłowego zapewniając transport gazu dla odbiorców z woj. śląskiego i małopolskiego. Realizacja inwestycji i połączenie jej z oddanym do użytkowania w 2011 r. Interkonektorem Polska – Czechy wpłynie na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu oraz na integrację z europejskim rynkiem energetycznym.

                                                                                     ***

Projekt budowy gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń realizowany jest w oparciu o zapisy Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 z późniejszymi zmianami). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.