Wniosek o świadczenie usługi przesyłania

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA

Usługa przesyłania paliwa gazowego świadczona będzie na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie Prawo energetyczne w oparciu o zawartą umowę o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego.
Do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi konieczne jest złożenie prawidłowo wypełnionych wszystkich formularzy wniosku, które podlegają rozpatrzeniu.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2016 r., zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (v25) (IRiESP), zmieniają się zasady obsługi wniosków o zawarcie umowy przesyłowej oraz wniosków o przydział przepustowości/przydział zdolności. Zgodnie z postanowieniami ww. IRiESP składanie powyższych wniosków oraz ich analizowanie odbywać się będzie w sposób elektroniczny przez System Wymiany Informacji (SWI). W tym celu niezbędne jest przedłożenie, podpisanych zgodnie z reprezentacją Państwa spółki, odpowiednich pełnomocnictw dla osób umocowanych do wnioskowania w SWI.

Pobierz instrukcję (PDF) elektronicznego wnioskowania o umowę przesyłową i przydział przepustowości / zdolności w Systemie Wymiany Informacji (SWI)

Poniżej znajdują się szablony wniosków o przydział przepustowości/przydział zdolności możliwe tylko do zaimportowania w systemie SWI od 1 czerwca 2016 w ramach elektronicznego wnioskowania.

Pobierz szablon importu danych do wniosku o przydział przepustowości/przydział zdolności (PP/PZ)

 Zobacz wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.