Wniosek o świadczenie usługi przesyłania

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA

Usługa przesyłania paliwa gazowego świadczona będzie na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie Prawo energetyczne w oparciu o zawartą umowę o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego.
Do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi konieczne jest złożenie prawidłowo wypełnionych wszystkich formularzy wniosku, które podlegają rozpatrzeniu.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2016 r., zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (v25) (IRiESP), zmieniają się zasady obsługi wniosków o zawarcie umowy przesyłowej oraz wniosków o przydział przepustowości/przydział zdolności. Zgodnie z postanowieniami ww. IRiESP składanie powyższych wniosków oraz ich analizowanie odbywać się będzie w sposób elektroniczny przez System Wymiany Informacji (SWI). W tym celu niezbędne jest przedłożenie, podpisanych zgodnie z reprezentacją Państwa spółki, odpowiednich pełnomocnictw dla osób umocowanych do wnioskowania w SWI.

Pobierz instrukcję (PDF) elektronicznego wnioskowania o umowę przesyłową i przydział przepustowości / zdolności w Systemie Wymiany Informacji (SWI)

Poniżej znajdują się szablony wniosków o przydział przepustowości/przydział zdolności  możliwe tylko do zaimportowania w systemie SWI od 1 czerwca 2016 w ramach elektronicznego wnioskowania.

Pobierz wniosek o przydział przepustowości (PP)

Pobierz wniosek o przydział zdolności (PZ)

Pobierz wniosek o przydział przepustowości/przydział zdolności (PP/PZ)

Pobierz wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o PP, PZ i PP/PZ (PDF)


Ważne do 31 maja 2016 roku:

Zgodnie z zapisami IRiESP, poniżej zamieszczamy formularze wniosków o świadczenie usługi przesyłania.

Pobierz formularz wniosku o zawarcie umowy ramowej o świadczenie usługi przesyłania (DOC) i (PDF)

Pobierz instrukcje wypełnienia wniosku o zawarcie umowy ramowej o świadczenie usługi przesyłania (PDF)

Pobierz wniosek o przydział przepustowości (PP)

Pobierz wniosek o przydział zdolności (PZ)

Pobierz wniosek o przydział przepustowości/przydział zdolności (PP/PZ)

Pobierz wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o PP, PZ i PP/PZ (PDF)

 

Wniosek o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego prosimy składać na adres:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Pion Rynku Gazu
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

 

Zobacz wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.