Taryfa i stawki opłat

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. wprowadza do stosowania od 1.01.2019 r. "Taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12" na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku oraz zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu.        

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 została ustalona na okres do 31 grudnia 2019 r.

Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz pełny tekst taryfy dostępny jest poniżej oraz w zakładce 'Do pobrania'.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 z możliwością wyszukiwania

 

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Do stosowania na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11 z możliwością wyszukiwania
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzająca Taryfę dla usług przesyłania paliwa gazowych nr 11

GAZ-SYSTEM wprowadza dostosowania od 1.01.2018 r. "Taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11" na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) oraz zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu.

Wcześniejsze wersje taryfy znajdują się w zakładce Do pobrania >> Taryfy >> Krajowy System Przesyłowy.

NC TAR
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (‘NC TAR’) oraz zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: DRG.DRG-2.7129.2.2017.JDo1 z dnia 27 października 2017 r., GAZ-SYSTEM S.A. został wyznaczony jako podmiot odpowiedzialny za publikację informacji, o których mowa w art. 30 NC TAR.

Pakiet informacyjny znajduje się w zakładce Publikacja NC TAR.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.