Publikacja NC TAR

PUBLIKACJA ZGODNIE Z ART. 29 KODEKSU NC TAR

PUBLIKACJA PRZED COROCZNĄ AUKCJĄ ZDOLNOŚCI ROCZNEJ PRZYPADAJĄCEJ NA 1 LIPCA 2019 ROKU

Dokument publikacyjny, spełniający wymogi art. 29 kodeksu NC TAR

 

PUBLIKACJA PRZED COROCZNĄ AUKCJĄ ZDOLNOŚCI ROCZNEJ PRZYPADAJĄCEJ NA 2 LIPCA 2018 ROKU

  • CENY BAZOWE

Ceny bazowe standardowych produktów z zakresu zdolności ciągłej i przerywanej dla punktów wejścia i wyjścia na połączeniu z systemami przesyłowymi obowiązujące w roku gazowym 2018/2019.

Punkty wejścia na połączeniu z systemami przesyłowymi

Punkty wyjścia na połączeniu z systemami przesyłowymi

Czas trwania produktu

Terminy obowiązywania

Jednostka

Standardowe produkty z zakresu zdolności ciągłej

Standardowe produkty z zakresu zdolności przerywanej

Standardowe produkty z zakresu zdolności ciągłej

Standardowe produkty z zakresu zdolności przerywanej

Produkt roczny

1 paź 2018 - 31 gru 2018

gr/kWh/h

0,3039

0,3039

0,1649

0,1649

PLN/MWh/h

3,0390

3,0390

1,6490

1,6490

Produkt roczny

1 sty 2019 - 30 wrz 2019

PLN/MWh/h

3,0150

3,0150

1,8760

1,8760

Produkt roczny

1 paź 2019- 31 gru 2019

PLN/MWh/h

3,0150

3,0150

1,8760

1,8760

Produkt kwartalny

1 paź 2018 - 31 gru 2018

gr/kWh/h

0,4559

0,4559

0,2474

0,2474

PLN/MWh/h


4,5585

4,5585

2,4735

2,4735

Produkt kwartalny

1 sty 2019 - 31 mar 2019

PLN/MWh/h

4,8240

4,8240

3,0016

3,0016

Produkt kwartalny

1 kwi 2019 - 30 cze 2019

PLN/MWh/h


3,3165

3,3165

2,0636

2,0636

Produkt kwartalny

1 lip 2019 - 30 wrz 2019

PLN/MWh/h

3,3165

3,3165

2,0636

2,0636

Produkt kwartalny

 1 paź 2019 - 31 gru 2019

PLN/MWh/h

4,5225

4,5225

2,8140

2,8140

Produkt miesięczny

1 paź 2018 - 31 paź 2018

gr/kWh/h

0,4255

0,4255

0,2309

0,2309

PLN/MWh/h

4,2546

4,2546

2,3086

2,3086

Produkt miesięczny

1 lis 2018 - 30 lis 2018

gr/kWh/h

0,4862

0,4862

0,2638

0,2638

PLN/MWh/h

4,8624

4,8624

2,6384

2,6384

Produkt miesięczny

1 gru 2018 - 31 gru 2018

gr/kWh/h

0,5166

0,5166

0,2803

0,2803

PLN/MWh/h

5,1663

5,1663

2,8033

2,8033

Produkt miesięczny

1 sty 2019 - 31 sty 2019

PLN/MWh/h

5,1255

5,1255

3,1892

3,1892

Produkt miesięczny

1 lut 2019 - 28 lut 2019

PLN/MWh/h

5,1255

5,1255

3,1892

3,1892

Produkt miesięczny

1 mar 2019 - 31 mar 2019

PLN/MWh/h

4,8240

4,8240

3,0016

3,0016

Produkt miesięczny

1 kwi 2019 - 30 kwi 2019

PLN/MWh/h

4,2210

4,2210

2,6264

2,6264

Produkt miesięczny

1 maj 2019 - 31 maj 2019

PLN/MWh/h

3,9195

3,9195

2,4388

2,4388

Produkt miesięczny

1 cze 2019 - 30 cze 2019

PLN/MWh/h

3,9195

3,9195

2,4388

2,4388

Produkt miesięczny

1 lip 2019 - 31 lip 2019

PLN/MWh/h

3,9195

3,9195

2,4388

2,4388

Produkt miesięczny

1 sie 2019 - 31 sie 2019

PLN/MWh/h

3,9195

3,9195

2,4388

2,4388

Produkt miesięczny

1 wrz 2019 - 30 wrz 2019

PLN/MWh/h

3,9195

3,9195

2,4388

2,4388

Produkt miesięczny

1 paź 2019 - 31 paź 2019

PLN/MWh/h

4,2210

4,2210

2,6264

2,6264

Produkt miesięczny

1 lis 2019 - 30 lis 2019

PLN/MWh/h

4,8240

4,8240

3,0016

3,0016

Produkt miesięczny

1 gru 2019 - 31 gru 2019

PLN/MWh/h

5,1255

5,1255

3,1892

3,1892

Produkt jednodniowy

1 paź 2018 - 31 paź 2018

gr/kWh/h

0,6595

0,6595

0,3578

0,3578

PLN/MWh/h

6,5946

6,5946

3,5783

3,5783

Produkt jednodniowy

1 lis 2018 - 30 lis 2018

gr/kWh/h

0,7294

0,7294

0,3958

0,3958

PLN/MWh/h

7,2936

7,2936

3,9576

3,9576

Produkt jednodniowy

1 gru 2018 - 31 gru 2018

gr/kWh/h

0,8008

0,8008

0,4345

0,4345

PLN/MWh/h

8,0078

8,0078

4,3451

4,3451

Produkt jednodniowy

1 sty 2019 - 31 sty 2019

PLN/MWh/h

7,9445

7,9445

4,9433

4,9433

Produkt jednodniowy

1 lut 2019 - 28 lut 2019

PLN/MWh/h

7,1757

7,1757

4,4649

4,4649

Produkt jednodniowy

1 mar 2019 - 31 mar 2019

PLN/MWh/h

7,4772

7,4772

4,6525

4,6525

Produkt jednodniowy

1 kwi 2019 - 30 kwi 2019

PLN/MWh/h

6,3315

6,3315

3,9396

3,9396

Produkt jednodniowy

1 maj 2019 - 31 maj 2019

PLN/MWh/h

6,0752

6,0752

3,7801

3,7801

Produkt jednodniowy

1 cze 2019 - 30 cze 2019

PLN/MWh/h

5,8793

5,8793

3,6582

3,6582

Produkt jednodniowy

1 lip 2019 - 31 lip 2019

PLN/MWh/h

6,0752

6,0752

3,7801

3,7801

Produkt jednodniowy

1 sie 2019 - 31 sie 2019

PLN/MWh/h

6,0752

6,0752

3,7801

3,7801

Produkt jednodniowy

1 wrz 2019 - 30 wrz 2019

PLN/MWh/h

5,8793

5,8793

3,6582

3,6582

Produkt jednodniowy

1 paź 2019 - 31 paź 2019

PLN/MWh/h

6,5426

6,5426

4,0709

4,0709

Produkt jednodniowy

1 lis 2019 - 30 lis 2019

PLN/MWh/h

7,236

7,236

4,5024

4,5024

Produkt jednodniowy

1 gru 2019 - 31 gru 2019

PLN/MWh/h

7,9445

7,9445

4,9433

4,9433

Produkt śróddzienny

1 paź 2018 - 31 paź 2018

gr/kWh/h

0,6595

0,6595

0,3578

0,3578

PLN/MWh/h

6,5946

6,5946

3,5783

3,5783

Produkt śróddzienny

1 lis 2018 - 30 lis 2018

gr/kWh/h

0,7294

0,7294

0,3958

0,3958

PLN/MWh/h

7,2936

7,2936

3,9576

3,9576

Produkt śróddzienny

1 gru 2018 - 31 gru 2018

gr/kWh/h

0,8008

0,8008

0,4345

0,4345

PLN/MWh/h

8,0078

8,0078

4,3451

4,3451

Produkt śróddzienny

1 sty 2019 - 31 sty 2019

PLN/MWh/h

7,9445

7,9445

4,9433

4,9433

Produkt śróddzienny

1 lut 2019 - 28 lut 2019

PLN/MWh/h

7,1757

7,1757

4,4649

4,4649

Produkt śróddzienny

1 mar 2019 - 31 mar 2019

PLN/MWh/h

7,4772

7,4772

4,6525

4,6525

Produkt śróddzienny

1 kwi 2019 - 30 kwi 2019

PLN/MWh/h

6,3315

6,3315

3,9396

3,9396

Produkt śróddzienny

1 maj 2019 - 31 maj 2019

PLN/MWh/h

6,0752

6,0752

3,7801

3,7801

Produkt śróddzienny

1 cze 2019 - 30 cze 2019

PLN/MWh/h

5,8793

5,8793

3,6582

3,6582

Produkt śróddzienny

1 lip 2019 - 31 lip 2019

PLN/MWh/h

6,0752

6,0752

3,7801

3,7801

Produkt śróddzienny

1 sie 2019 - 31 sie 2019

PLN/MWh/h

6,0752

6,0752

3,7801

3,7801

Produkt śróddzienny

1 wrz 2019 - 30 wrz 2019

PLN/MWh/h

5,8793

5,8793

3,6582

3,6582

Produkt śróddzienny

1 paź 2019 - 31 paź 2019

PLN/MWh/h

6,5426

6,5426

4,0709

4,0709

Produkt śróddzienny

1 lis 2019 - 30 lis 2019

PLN/MWh/h

7,2360

7,2360

4,5024

4,5024

Produkt śróddzienny

1 gru 2019 - 31 gru 2019

PLN/MWh/h

7,9445

7,9445

4,9433

4,9433

Ewentualne różnice stawek w gr/kWh/h w porównaniu do PLN/MWh/h wynikają z zaokrągleń dla celów prezentacji w powyższej tabeli.
Informujemy, że dane prezentowane powyżej, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Prezentowane powyżej ceny bazowe są cenami netto. Ceny te należy powiększyć o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy powyższymi informacjami a Taryfą dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11 i nr 12, wiążące są zapisy Taryfy.

  • MNOŻNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI SEZONOWE

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 roku w  sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi GAZ-SYSTEM stosuje następujące współczynniki korygujące stawkę opłaty stałej dla oferowanych produktów krótkoterminowych.

Rozdział III NC TAR dotyczący m.in. mnożników i współczynników sezonowych stosuje się od 31 maja 2019 roku.

Współczynniki korygujące:

Miesiąc

Produkt

Kwartalny

Miesięczny

Dobowy

Sróddzienny

Październik

1,5

1,4

Opłata za każdą dobę gazową będzie stanowiła 1/20 opłaty za świadczenie usług przesyłania dla odpowiedniego miesiąca kalendarzowego.

Opłata za każdą godzinę będzie stanowiła 1/24 opłaty za świadczenie usług
przesyłania ustalonych jak dla usług jednodniowych.

Listopad

1,6

Grudzień

1,7

Styczeń

1,6

1,7

Luty

1,7

Marzec

1,6

Kwiecień

1,1

1,4

Maj

1,3

Czerwiec

1,3

Lipiec

1,1

1,3

Sierpień

1,3

Wrzesień

1,3

 

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy powyższymi informacjami a Taryfą dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11 i nr 12, wiążące są zapisy Taryfy.

  • STANDARDOWE PRODUKTY Z ZAKRESU ZDOLNOŚCI PRZERYWANEJ

Dla produktów przerywanych rozliczanych w oparciu o Taryfę nr 11 i Taryfę nr 12 dla usług przesyłania paliwa gazowego GAZ-SYSTEM stosuje rabat ex-post, który obliczany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Zgodnie z tymi zasadami należna opłata za usługi przerywane obliczana jest na podstawie stosownej stawki opłaty stałej oraz współczynnika D. Współczynnik D obliczany jest na podstawie następującego wzoru D=(T-T0)/T , gdzie T oznacza liczbę godzin w okresie a T0 oznacza liczbę godzin ograniczenia mocy umownej w okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy wartość współczynnika jest mniejsza niż 0,05, przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0,05.

----------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLIKACJA ZGODNIE Z ART. 30 KODEKSU NC TAR

PUBLIKACJA PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE TARYFY NR 12

Art. 30 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460* nakłada na operatorów systemów przesyłowych obowiązek publikacji informacji dotyczących parametrów wykorzystywanych w zastosowanej metodzie wyznaczania ceny referencyjnej oraz informacji dotyczących planowanych przychodów i kosztów operatora oraz ich podziału na 30 dni przed wejściem w życie nowej Taryfy.

*Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu weszło w życie 6 kwietnia 2017.

 

Wymogi publikacyjne:

 

Odniesienie do NC TAR

Link

Dodatkowe informacje

Art. 30 ust. 1 (a)
Informacje na temat parametrów wykorzystywanych w zastosowanej metodzie wyznaczania ceny referencyjnej, które są związane z charakterystyką techniczną systemu przesyłowego.

Art. 30 ust. 1(a)    

                             

Art. 30 ust. 1 (b)(i)
Informacje dotyczące dozwolonego/ docelowego przychodu.

Art. 30 ust. 1 (b)(i)

Art. 30 ust. 1 (b)(ii)
Informacje zmian w poziomie przychodów.

Art. 30 ust. 1 (b)(ii)

Art. 30 ust. 1 (b)(iii)
Informacje dotyczące następujących parametrów: rodzaje aktywów, koszt kapitału, wydatki kapitałowe i operacyjne, mechanizmy zachęt i poprawy efektywności oraz wskaźniki inflacji.

Art. 30 ust. 1 (b)(iii)

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów znajdują się w dokumencie dostępnym pod linkiem.

Art. 30 ust. 1 (b)(iv,v)
Informacje dotyczące przychodów z usług przesyłowych, w tym podział na zdolność i wolumen, podział na wejście i wyjście, podział na przychody wewnątrzsystemowe i międzysystemowe.

Art. 30 ust. 1 (b)(iv,v)

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów znajdują się w dokumencie dostępnym pod linkiem.

Art. 30 ust. 1 (b)(vi)
Informacje dotyczące poprzedniego okresu taryfowego związane z uzgodnieniem konta regulacyjnego. 

Art. 30 ust. 1 (b)(vi)

Art. 30 ust. 1 (b)(vii)
Informacje dotyczące wykorzystania premii aukcyjnej. 

Art. 30 ust. 1 (b)(vii)

Art. 30 ust. 1 (c)
Informacje na temat taryf przesyłowych i taryf  nie przesyłowych.

Art. 30 ust. 1 (c)

Art. 30 ust. 2 (a)
Informacje dotyczące różnic w poziomie taryf oraz trendów zmian.

Art. 30 ust. 2 (a)

 

Art. 30 ust. 2 (b)
Uproszczony model taryfowy,
wraz z opisem sposobu jego użycia umożliwiający obliczenie obowiązującej taryfy. 

Art. 30 ust. 2 (b) - gaz E
Art. 30 ust. 2 (b) - gaz Lw

Uproszczone modele taryfowe dla gazu wysokometanowego E oraz gazu zaazotowanego Lw dostępne pod linkami.

 

PUBLIKACJA PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE TARYFY NR 11 

Dokument publikacyjny, spełniający wymogi art. 30 kodeksu NC TAR

Prognozowana zdolność zakontraktowana oraz wielkość przepływu gazu dla obszarów bilansujących, art. 30 ust. 3

Uproszczony model taryfowy gaz wysokometanowy E 

Uproszczony model taryfowy gaz zaazotowany Lw 

Art. 30 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460* nakłada na operatorów systemów przesyłowych obowiązek publikacji informacji dotyczących parametrów wykorzystywanych w zastosowanej metodzie wyznaczania ceny referencyjnej oraz informacji dotyczących planowanych przychodów i kosztów operatora oraz ich podziału na 30 dni przed wejściem w życie nowej Taryfy.

*Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu weszło w życie 6 kwietnia 2017.

Wymogi publikacyjne:

Odniesienie do NC TAR

Link

Dodatkowe informacje

Art. 30 ust. 1 (a)
Informacje na temat parametrów wykorzystywanych w zastosowanej metodzie wyznaczania ceny referencyjnej, które są związane z charakterystyką techniczną systemu przesyłowego.

Art. 30 ust. 1(a)    

                             

Art. 30 ust. 1 (b)(i)
Informacje dotyczące dozwolonego/ docelowego przychodu.

Art. 30 ust. 1 (b)(i)

Art. 30 ust. 1 (b)(ii)
Informacje zmian w poziomie przychodów.

Art. 30 ust. 1 (b)(ii)

Art. 30 ust. 1 (b)(iii)
Informacje dotyczące następujących parametrów: rodzaje aktywów, koszt kapitału, wydatki kapitałowe i operacyjne, mechanizmy zachęt i poprawy efektywności oraz wskaźniki inflacji.

Art. 30 ust. 1 (b)(iii)

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów znajdują się w dokumencie dostępnym pod linkiem.

Art. 30 ust. 1 (b)(iv,v)
Informacje dotyczące przychodów z usług przesyłowych, w tym podział na zdolność i wolumen, podział na wejście i wyjście, podział na przychody wewnątrzsystemowe i międzysystemowe.

Art. 30 ust. 1 (b)(iv,v)

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów znajdują się w dokumencie dostępnym pod linkiem.

Art. 30 ust. 1 (b)(vi)
Informacje dotyczące poprzedniego okresu taryfowego związane z uzgodnieniem konta regulacyjnego. 

Art. 30 ust. 1 (b)(vi)

Art. 30 ust. 1 (b)(vii)
Informacje dotyczące wykorzystania premii aukcyjnej. 

Art. 30 ust. 1 (b)(vii)

Art. 30 ust. 1 (c)
Informacje na temat taryf przesyłowych i taryf  nie przesyłowych.

Art. 30 ust. 1 (c)

Art. 30 ust. 2 (a)
Informacje dotyczące różnic w poziomie taryf oraz trendów zmian.

Art. 30 ust. 2 (a)

 

Art. 30 ust. 2 (b)
Uproszczony model taryfowy,
wraz z opisem sposobu jego użycia umożliwiający obliczenie obowiązującej taryfy. 

Art. 30 ust. 2 (b) - gaz E
Art. 30 ust. 2 (b) - gaz Lw

Uproszczone modele taryfowe dla gazu wysokometanowego E oraz gazu zaazotowanego Lw dostępne pod linkami.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.