Kalkulator opłat za usługę przesyłania paliw gazowych

Kalkulator opłat za usługę przesyłania paliw gazowych służy do orientacyjnego oszacowania rocznych kosztów przesyłu dla przykładowego, modelowego klienta. Powyższy kalkulator służy do obliczenia opłat z tytułu usługi przesyłania na warunkach umów długoterminowych.


Rodzaj przesyłanego paliwa gazowego

Moc umowna wejście [kWh/h]

Moc umowna wyjście [kWh/h]

Moc umowna wejście PMG [kWh/h]

Moc umowna wyjście PMG [kWh/h]

Czy zamawia Pan/Pani przesył do/z PMG?


powrót | 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.