Kalkulator opłat za usługę przesyłania paliw gazowych na bazie kontraktów krótkoterminowych

Kalkulator opłat za usługę przesyłania paliwa gazowego w ramach kontraktów krótkoterminowych służy do orientacyjnego oszacowania kosztów usługi przesyłania paliwa gazowego na bazie kontraktów krótkoterminowych dla modelowego klienta. Ze względu na specyfikę każdego klienta, rzeczywiste koszty ponoszone w ramach umowy przesyłowej za zasadach krótkoterminowych mogą się różnić od oszacowanych za pomocą kalkulatora.
W przypadku istnienia technicznych i ekonomicznych warunków świadczenia usług przesyłaniaw ramach umów krótkoterminowych, OSP może zawrzeć z ZUP na warunkach i w okresach określonych w Taryfie, umowę krótkoterminową.


Długość trwania umowy krótkoterminowej


Okres trwania umowy krótkoterminowej


Rodzaj przesyłanego paliwa gazowego

Moc umowna wejście [kWh/h]

Moc umowna wyjście [kWh/h]

Moc umowna wejście PMG [kWh/h]

Moc umowna wyjście PMG [kWh/h]

Czy zamawia Pan/Pani przesył do/z PMG?


Wyliczone w kalkulatorze wartości odnoszą się do warunków kontraktowych czyli:
- ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu – 101,325 kPa
- temperatura – 0ºC

powrót | 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.