Stawki opłaty neutralizacyjnej

Z dniem 1 października 2015 r. został zaimplementowany mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, który jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającymi kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.

Neutralność kosztowa działań bilansujących prowadzonych przez GAZ-SYSTEM będzie osiągana za pomocą opłaty neutralizującej.

Opłata neutralizująca będzie kalkulowana odrębnie dla każdego obszaru bilansującego.

Opłata neutralizująca może przyjmować wartość:

  • dodatnią (+) - w takim wypadku opłata wnoszona będzie przez ZUP na rzecz GAZ-SYSTEM

lub

  • ujemną (-) - w takim wypadku opłata wnoszona będzie przez GAZ-SYSTEM na rzecz ZUP.

Zgodnie z decyzją Prezesa URE (znak: DRR-7129-9(6)/2015/MSi) zatwierdzającą mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r., stawka opłaty neutralizującej dla wszystkich obszarów bilansujących, wynosić będzie zero. Koszty oraz przychody związane z działalnością bilansującą Operatora poniesione w tym okresie będą rozliczone w roku gazowym 2016/2017 poprzez mechanizm stawki opłaty neutralizującej ustalony dla cyklu rocznego. W okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. funkcjonować będą równolegle dwa systemy neutralizujące: roczny oraz miesięczny.

Roczny system rozliczeniowy, umożliwiający rozliczenie wyniku Operatora na działalności bilansowania  osiągniętego w roku gazowym 2015/2016, w ramach którego redystrybucja wyniku na działalności związanej z bilansowaniem prowadzona będzie w cyklach miesięcznych.

Miesięczny system rozliczeniowy, w ramach którego wysokość stawek neutralizacyjnych ustalana będzie co miesiąc w oparciu o wynik na działalności bilansowania uzyskany w danym miesiącu bieżącego roku gazowego (roku gazowego 2016/2017), a wynik Operatora na działalności bilansowania będzie rozliczany w kolejnym miesiącu.

Stawka roczna 2016/2017

Obszar bilansowania

Jednostka

Stawka opłaty
neutralizującej

Okres obowiązywania

Data aktualizacji danych

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,025757

1 października 2016 - 30 września 2017

29-12-2016 (9:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,052995

1 października 2016 - 30 września 2017

29-11-2016 (12:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 października 2016 - 30 września 2017

25-11-2016 (16:00)

Stawka miesięczna 2016/2017

Obszar bilansowania

Jednostka

Stawka opłaty
neutralizującej

Okres obowiązywania

Data aktualizacji danych

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

- 0,025581

1 listopada - 30 listopada

27-12-2017 (15:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego Lw

[PLN/MWh]

0,099690

1 listopada - 30 listopada

27-12-2017 (15:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 listopada - 30 listopada

27-12-2017 (15:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

- 0,002319

1 października - 31 października

27-11-2017 (08:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego Lw

[PLN/MWh]

-0,127218

1 października - 31 października

27-11-2017 (08:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 października - 31 października

27-11-2017 (08:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

- 0,003211

1 września - 30 września 2017

26-10-2017 (14:45)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

- 0,005435

1 września - 30 września 2017

26-10-2017 (14:45)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 września - 30 września 2017

26-10-2017 (14:45)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

- 0,011228

1 sierpnia- 31 sierpnia 2017

22-09-2017 (13:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

- 0,115103

1 sierpnia- 31 sierpnia 2017

22-09-2017 (13:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 sierpnia- 31 sierpnia 2017

22-09-2017 (13:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

0,001139

1 lipca 2017 - 31 lipca 2017

25-08-2017 (13:15)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

- 0,142860

1 lipca 2017 - 31 lipca 2017

25-08-2017 (13:15)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 lipca 2017 - 31 lipca 2017

25-08-2017 (13:15)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

- 0,023537

1 czerwca 2017 - 30 czerwca 2017

27-07-2017 (8:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

- 0,066791

1 czerwca 2017 - 30 czerwca 2017

27-07-2017 (8:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 czerwca 2017 - 30 czerwca 2017

27-07-2017 (8:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,029475

1 maja 2017 - 31 maja 2017

28-06-2017 (16:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,088969

1 maja 2017 - 31 maja 2017

28-06-2017 (16:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 maja 2017 - 31 maja 2017

28-06-2017 (16:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,002678

1 kwietnia 2017 - 30 kwietnia 2017

24-05-2017 (10:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,087962

1 kwietnia 2017 - 30 kwietnia 2017

24-05-2017 (10:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 kwietnia 2017 - 30 kwietnia 2017

24-05-2017 (10:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,040049

1 marca 2017 - 31 marca 2017

26-04-2017 (13:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,069295

1 marca 2017 - 31 marca 2017

26-04-2017 (13:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 marca 2017 - 31 marca 2017

26-04-2017 (13:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,029099

1 luty 2017 - 28 luty 2017

21-03-2017 (14:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,086190

1 luty 2017 - 28 luty 2017

21-03-2017 (14:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 luty 2017 - 28 luty 2017

21-03-2017 (14:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,082744

1 stycznia 2017 - 31 stycznia 2017

23-02-2017 (16:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,100133

1 stycznia 2017 - 31 stycznia 2017

23-02-2017 (16:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 stycznia 2017 - 31 stycznia 2017

23-02-2017 (16:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,029217

1 grudnia 2016 - 31 grudnia 2016

26-01-2017 (15:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

1,204877

1 grudnia 2016 - 31 grudnia 2016

26-01-2017 (15:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 grudnia 2016 - 31 grudnia 2016

26-01-2017 (15:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

0,232036

1 listopad 2016 - 30 listopad 2016

23-12-2016 (13:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,989343

1 listopad 2016 - 30 listopad 2016

23-12-2016 (13:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 listopad 2016 - 30 listopad 2016

23-12-2016 (13:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,332738

1 październik 2016 - 31 październik 2016

30-11-2016 (9:20)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,463624

1 październik 2016 - 31 październik 2016

29-11-2016 (12:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 październik 2016 - 31 październik 2016

25-11-2016 (16:00)

 

Całość wyniku Operatora na działalności bilansowania będzie kumulowana na rachunku Operatora i zostanie rozliczona z ZUP w cyklach miesięcznych w kolejnym roku gazowym.

 

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.