Stawki opłaty neutralizacyjnej

Z dniem 1 października 2015 r. został zaimplementowany mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, który jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającymi kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.

Neutralność kosztowa działań bilansujących prowadzonych przez GAZ-SYSTEM będzie osiągana za pomocą opłaty neutralizującej.

Opłata neutralizująca będzie kalkulowana odrębnie dla każdego obszaru bilansującego.

Opłata neutralizująca może przyjmować wartość:

  • dodatnią (+) - w takim wypadku opłata wnoszona będzie przez ZUP na rzecz GAZ-SYSTEM

lub

  • ujemną (-) - w takim wypadku opłata wnoszona będzie przez GAZ-SYSTEM na rzecz ZUP.

Miesięczny system rozliczeniowy, w ramach którego wysokość stawek neutralizacyjnych ustalana będzie co miesiąc w oparciu o wynik na działalności bilansowania uzyskany w danym miesiącu bieżącego roku gazowego , a wynik Operatora na działalności bilansowania będzie rozliczany w kolejnym miesiącu.

Stawka miesięczna 2018/2019

Obszar bilansowania

Jednostka

Stawka opłaty
neutralizującej

Okres obowiązywania

Data aktualizacji danych

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,012177

1 lipca - 31 lipca 2019

23-08-2019 (14:40)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,306885

1 lipca - 31 lipca 2019

23-08-2019 (14:40)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 lipca - 31 lipca 2019

23-08-2019 (14:40)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,021462

1 czerwca - 30 czerwca 2019

25-07-2019 (10:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,317481

1 czerwca - 30 czerwca 2019

25-07-2019 (10:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 czerwca - 30 czerwca 2019

25-07-2019 (10:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,045279

1 maja - 31 maja 2019

25-06-2019 (15:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,520201

1 maja - 31 maja 2019

25-06-2019 (15:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 maja - 31 maja 2019

25-06-2019 (15:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,071825

1 kwietnia - 30 kwietnia 2019

24-05-2019 (14:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

0,092213

1 kwietnia - 30 kwietnia 2019

24-05-2019 (14:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 kwietnia - 30 kwietnia 2019

24-05-2019 (14:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

0,008387

1 marca - 31 marca 2019

26-04-2019 (14:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,003546

1 marca - 31 marca 2019

26-04-2019 (14:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 marca - 31 marca 2019

26-04-2019 (14:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

–0,017154

1 lutego - 28 lutego 2019

25-03-2019 (13:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

0,127694

1 lutego - 28 lutego 2019

25-03-2019 (13:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 lutego - 28 lutego 2019

25-03-2019 (13:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,178089

1 stycznia - 31 stycznia 2019

27-02-2019 (11:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

0,041205

1 stycznia - 31 stycznia 2019

27-02-2019 (11:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 stycznia - 31 stycznia 2019

27-02-2019 (11:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

–0,084363

1 grudnia - 31 grudnia 2018

21-01-2019 (13:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

0,115554

1 grudnia - 31 grudnia 2018

21-01-2019 (13:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 grudnia - 31 grudnia 2018

21-01-2019 (13:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

–0,133865

1 listopada - 30 listopada 2018

21-12-2018 (15:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

–0,147550

1 listopada - 30 listopada 2018

21-12-2018 (15:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 listopada - 30 listopada 2018

21-12-2018 (15:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

–0,015779

1 października - 31 października 2018

11-12-2018 (8:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

–0,043927

1 października - 31 października 2018

26-11-2018 (16:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 października - 31 października 2018

26-11-2018 (16:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

–0,017237

1 września - 30 września 2018

26-10-2018 (13:15)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

–0,013259

1 września - 30 września 2018

26-10-2018 (13:15)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 września - 30 września 2018

26-10-2018 (13:15)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

–0,011329

1 sierpnia - 31 sierpnia 2018

24-09-2018 (10:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

–0,072071

1 sierpnia - 31 sierpnia 2018

24-09-2018 (10:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 sierpnia - 31 sierpnia 2018

24-09-2018 (10:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

–0,090858

1 lipca - 31 lipca 2018

23-08-2018 (16:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

–0,136219

1 lipca - 31 lipca 2018

23-08-2018 (16:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 lipca - 31 lipca 2018

23-08-2018 (16:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,021793

1 czerwca - 30 czerwca 2018

24-07-2018 (16:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

0,033120

1 czerwca - 30 czerwca 2018

24-07-2018 (16:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 czerwca - 30 czerwca 2018

24-07-2018 (16:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,088247

1 maja - 31 maja 2018

25-06-2018 (16:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,216035

1 maja - 31 maja 2018

25-06-2018 (16:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 maja - 31 maja 2018

25-06-2018 (16:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

0,000450

1 kwietnia - 30 kwietnia 2018

25-05-2018 (16:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,272789

1 kwietnia - 30 kwietnia 2018

25-05-2018 (16:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 kwietnia - 30 kwietnia 2018

25-05-2018 (16:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

0,016666

1 marca - 31 marca 2018

25-04-2018 (9:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

0,025648

1 marca - 31 marca 2018

25-04-2018 (9:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 marca - 31 marca 2018

25-04-2018 (9:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,101726 

1 lutego - 28 lutego 2018

26-03-2018

(14:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,137149

1 lutego - 28 lutego 2018

26-03-2018

(14:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 lutego - 28 lutego 2018

26-03-2018

(14:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,034372

1 stycznia - 31 stycznia 2018

26-02-2018

(10:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

 -0,167734

1 stycznia - 31 stycznia 2018

26-02-2018

(10:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0

1 stycznia - 31 stycznia 2018

26-02-2018

(10:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,012613

1 grudnia - 31 grudnia 2017

25-01-2018 (13:00)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,018217

1 grudnia - 31 grudnia 2017

25-01-2018 (13:00)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 grudnia - 31 grudnia 2017

25-01-2018 (13:00)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,025581

1 listopada - 30 listopada 2017

27-12-2017 (15:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

0,099690

1 listopada - 30 listopada 2017

27-12-2017 (15:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 listopada - 30 listopada 2017

27-12-2017 (15:30)

Obszar bilansowania gazu wysokometanowego E

[PLN/MWh]

-0,002319

1 października - 31 października 2017

27-11-2017 (08:30)

Obszar bilansowania gazu zaazotowanego Lw

[PLN/MWh]

-0,127218

1 października - 31 października 2017

27-11-2017 (08:30)

Obszar bilansowania SGT

[PLN/MWh]

0,00

1 października - 31 października 2017

27-11-2017 (08:30)

 

 

Archiwum:

Stawki opłaty neutralizacyjnej 2016/2017Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.