Ceny do rozliczenia niezbilansowania

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poniżej publikuje ceny do rozliczenia niezbilansowania dla obszaru bilansowania gazu wysokometanowego E, obszaru bilansowania gazu zaazotowanego Lw oraz obszaru bilansowania SGT.

Ceny do rozliczenia niezbilansowania dla obszarów bilansowania gazu wysokometanowego E i zaazotowanego Lw

Ceny do rozliczenia niezbilansowania dla obszaru bilansowania SGT

Ceny do rozliczenia niezbilansowania wyznaczone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. (szczegółowy sposób wyznaczenia cen jest określony w IRiESP oraz IRiESP SGT).

 

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc

E [PLN/kWh]

Lw [PLN/kWh]

sierpień 2019

0,04987

0,06720

lipiec 2019

0,05144

0,08480

czerwiec 2019

0,04952

0,09340

maj 2019

0,06582

0,09530

kwiecień 2019

0,07378

0,10520

marzec 2019

0,07532

luty 2019

0,08482

styczeń 2019

0,10093

grudzień 2018

0,10935

listopad 2018

0,11218

październik 2018

0,11657

 

Archiwalne średniomiesięczne wartości CSRB:

Rok gazowy 2015/2016

Rok gazowy 2016/2017

Rok gazowy 2017/2018


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.