Ceny do rozliczenia niezbilansowania

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poniżej publikuje ceny do rozliczenia niezbilansowania dla obszaru bilansowania gazu wysokometanowego E, obszaru bilansowania gazu zaazotowanego Lw oraz obszaru bilansowania SGT.

Ceny do rozliczenia niezbilansowania dla obszarów bilansowania gazu wysokometanowego E i zaazotowanego Lw

Ceny do rozliczenia niezbilansowania dla obszaru bilansowania SGT

Jednocześnie informujemy, że ceny wyznaczone zostały zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa URE sprawozdaniem dotyczącym planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc marzec 2019 wynosi 0,07532[PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc luty 2019 wynosi 0,08482[PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc styczeń 2019 wynosi 0,10093[PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc grudzień 2018 wynosi 0,10935 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc listopad 2018 wynosi 0,11218 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc październik 2018 wynosi 0,11657 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc wrzesień 2018 wynosi 0,12265 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc sierpień 2018 wynosi 0,10667 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc lipiec 2018 wynosi 0,10161 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc czerwiec 2018 wynosi 0,09930 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc maj 2018 wynosi 0,09742 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc kwiecień 2018 wynosi 0,08387 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc marzec 2018 wynosi 0,10698 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc luty 2018 wynosi 0,09530 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc styczeń 2018 wynosi 0,08335 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc grudzień 2017 wynosi 0,09318 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc listopad 2017 wynosi 0,09057 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc październik 2017 wynosi 0,08003 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc wrzesień 2017 wynosi 0,07800 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc sierpień 2017 wynosi 0,07189 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc lipiec 2017 wynosi 0,06872 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc czerwiec 2017 wynosi 0,06753 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc maj 2017 wynosi 0,07104 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc kwiecień 2017 wynosi 0,07536 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc marzec 2017 wynosi 0,07221 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc luty 2017 wynosi 0,08943 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc styczeń 2017 wynosi 0,09167 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc grudzień 2016 wynosi 0,08379 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc listopad 2016 wynosi 0,08355 [PLN/kWh].

Średniomiesięczna wartość CSRB za miesiąc październik 2016 wynosi 0,07343 [PLN/kWh].

Archiwalne średniomiesięczne wartości CSRB:

Rok gazowy 2015/2016

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.