Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej SGT

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji energetyki o wyznaczeniu na operatora Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał - Europa GAZ-SYSTEM S.A. opracował projekt  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa (IRiESP SGT) oraz projekty standardowych umów przesyłowych i umów ramowych.

Po otrzymaniu uwag od użytkowników systemu projekt został przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.


Nowa IRiESP SGT (obowiązująca od 1 marca 2016 r.)

Decyzją DRR-4322-3(12)/2015/2016/AN z dnia 3 lutego 2016 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa (IRiESP SGT) i ustalił datę wejścia w życie instrukcji
na dzień 1 marca 2016 r. na godzinę 6:00.

Do pobrania:

  • Treść IRiESP w wersji 3 (obowiązuje od dnia 01.03.2016 r.):

Decyzja Prezesa URE nr DRR-4322-3(12)/2015/2016/AN

IRiESP SGT

IRiESP SGT (wersja z możliwością wyszukiwania)

 

Wersje archiwalne IRiESP SGT


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.