REMIT

Zgodnie z art. 4. (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Rozporządzenie REMIT), na poniższych stronach Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jako operator krajowego systemu przesyłowego oraz polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa Zachodnia (tu: System Gazociągów Tranzytowych, SGT), na bieżąco publikuje informacje wynikające z treści tego Rozporządzenia.

W zakładce Pilne Komunikaty Rynkowe prezentowane są informacje dotyczące prac planowanych i nieplanowanych zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie systemów przesyłowych oraz pozostałe informacje, które nie podlegają publikacji na podstawie art. 4 (1) Rozporządzenia REMIT, ale są istotne dla uczestników rynku gazu.

Zgodnie z art.  4 (1) Rozporządzenia REMIT informacje dotyczące niedostępności Terminalu LNG dostępne są na stronie www.polskielng.pl w zakładce Transparency template/ Operational data / oraz tutaj.

UWAGA: W przypadku problemów z wyświetlaniem się strony remit.gaz-system.pl, Pilne Komunikaty Rynkowe zostaną opublikowane na https://transparency.entsog.eu/


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.