Nominacje

Zgodnie z zapisami IRiESP, w celu realizacji usługi przesyłania, ZUP składa do Operatora Systemu Przesyłowego nominacje dobowe, w których określa planowane do przesłania ilości paliwa gazowego w poszczególnych godzinach doby gazowej dla punktów wejścia i punktów wyjścia, dla których ma przydzieloną zdolność (PZ).

Więcej informacji dotyczących nominacji znajduje się poniżej:

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.