Alokacje

Zgodnie z IRiESP w sytuacji, gdy gaz dostarczany jest do:

  • punktu wejścia na połączeniu ze złożami krajowymi paliwa gazowego, odazotowniami lub mieszalniami gazu ziemnego,
  • punktu wyjścia do systemu OSW lub bezpośrednio do Odbiorcy końcowego w ramach więcej niż jednej umowy przesyłowej,

dany podmiot eksploatujący instalację przyłączoną/OSW/Odbiorca końcowy ma obowiązek dokonywać alokacji ilości paliwa gazowego przesłanego w danym punkcie wejścia/wyjścia dla poszczególnych ZUP aktywnych w tym punkcie.

Alokacje operatywne i rozliczeniowe należy przekazywać do OSP za pośrednictwem SWI.

Więcej informacji na temat alokacji znajduje się poniżej:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 1 października 2019 r. nie będzie możliwości przesyłania alokacji drogą mailową.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecnie trwają prace związane z wdrożeniem formatu Edig@s (komunikat MARSIT) i umożliwieniem przekazywania alokacji za pomocą protokołu AS4 (przewidywany termin wdrożenia: październik 2019).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.