Alokacje

Zgodnie z IRiESP w sytuacji, gdy gaz dostarczany jest do:

  • punktu wejścia na połączeniu ze złożami krajowymi paliwa gazowego, odazotowniami lub mieszalniami gazu ziemnego, bądź
  • punktu wyjścia do systemu OSW lub bezpośrednio do Odbiorcy końcowego w ramach więcej niż jednej umowy przesyłowej,

dany podmiot eksploatujący instalację przyłączoną/OSW/Odbiorca końcowy ma obowiązek dokonywać alokacji ilości paliwa gazowego przesłanego w danym punkcie wejścia/wyjścia dla poszczególnych ZUP aktywnych w tym punkcie.

Alokacje operatywne i rozliczeniowe można przekazywać do OSP:

  • za pośrednictwem SWI lub
  • w postaci pliku TXT za pośrednictwem e-maila.

Więcej informacji na temat alokacji znajduje się poniżej:


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.