05.04.2019

Zmiana terminu składania wniosków w ramach procedury udostępniania przepustowości

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2019 r. nr DRR.WRG.4322.1.2019.AK1. W ramach ww. nowelizacji IRiESP zmianie uległ termin na składanie wniosków w ramach procedury udostępniania przepustowości.

Dotychczasowo składanie wniosków o przydział przepustowości dla produktów rocznych, kwartalnych i miesięcznych dotyczących roku gazowego następującego po roku gazowym, w którym przeprowadzana jest procedura udostępniania przepustowości możliwe było w dniach od 20 kwietnia do 10 maja. Obecnie termin ten został zmieniony na okres od dnia 25 czerwca do dnia 15 lipca (pkt. 7.7.10.2 IRiESP v. 27). 

W związku z powyższym najbliższa procedura udostępniania przepustowości rozpocznie się z dniem 25 czerwca 2019 r. (początek okna czasowego dla składania wniosków w ramach procedury).

Warto podkreślić, że zmiana ta jest reakcją GAZ-SYSTEM na liczne sygnały ze strony uczestników rynku, którzy zgłaszali, że okres na składanie wniosków powinien być bliżej rozpoczęcia kolejnego roku gazowego. Jednocześnie informujemy, że treść IRiESP zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została opublikowana przez GAZ-SYSTEM S.A. w Strefie Klienta.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.