21.02.2014

Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

W wydanej broszurze informacyjnej zostały zaprezentowane najistotniejsze informacje dotyczące sześciu projektów inwestycyjnych GAZ-SYSTEM S.A., które w dniu 14 października  2013 r. zostały wpisane na listę Projektów o Znaczeniu Wspólnotowym Komisji Europejskiej (uzyskały Status PCI – Project of Common Interest).

Na stronie internetowej  GAZ-SYSTEM S.A. powstała zakładka dedykowana projektom o statusie PCI,  w której będzie można znaleźć informacje  o  realizacji projektów. Spółka udostępnia też na swoich stronach internetowych Formularz pytań  do projektów o statusie PCI,  umożliwiający  zgłaszanie do GAZ-SYSTEM S.A., jako inwestora, wszelkich uwag dotyczących realizacji projektów o znaczeniu wspólnotowym.

Zachęcamy  wszystkie strony, które mogą być zainteresowane realizacją  projektów o statusie PCI, do zadawania pytań, co pomoże GAZ-SYSTEM S.A. rzetelnie informować o prowadzonych inwestycjach.

Dokumenty do pobrania:

Broszura o projektach o znaczeniu wspólnotowym realizowanych przez GAZ-SYSTEM S.A.

Mapa projektów PCI

***
Na opublikowanej przez Komisję Europejską liście projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI) znalazło się sześć inwestycji infrastrukturalnych GAZ-SYSTEM S.A., które mają szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku:
 

  • Zachodnia nitka Korytarza Północ-Południe w Polsce  wraz z połączeniem międzysystemowym Polska – Czechy;
  • Wschodnia nitka Korytarza Północ-Południe w Polsce wraz z połączeniem międzysystemowym Polska – Słowacja;
  • Połączenie międzysystemowe Polska – Litwa;
  • Gazociąg Baltic Pipe;
  • Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu;
  • Rozbudowa punktów wejścia na gazociągu jamalskim we Lwówku i Włocławku.

Zakwalifikowanie przez Komisję Europejską na listę projektów o znaczeniu wspólnotowym – przyznanie statusu PCI (Project of Common Interest) oznacza umożliwienie objęcia tych projektów inwestycyjnych najlepszymi praktykami w ramach procesu wydawania pozwoleń, w zakresie określonym w Rozporządzeniu (UE) 347/2013. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań, możliwe będzie również przyznanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.