Formularz pytań do projektów o statusie PCI

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje swoje inwestycje w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy zainteresowane strony do zgłaszania uwag i komentarzy oraz do zadawania pytań dotyczących projektów, które uzyskały status projektów o znaczeniu wspólnotowym, używając poniższego formularza:

Jeśli nie możesz przeczytać kodu, kliknij tu.
Obrazek zabezpieczający przed spamem

Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.