26.03.2018

Warsztaty poświęcone nowemu projektowi IRiESP

GAZ-SYSTEM prowadzi obecnie  konsultacje rynkowe dotyczące propozycji zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), w ramach których zainteresowani uczestnicy rynku gazu uczestniczyli w zorganizowanych w czwartek 22 marca warsztatach.

Spotkanie zostało poświęcone omówieniu zmian zaproponowanych w nowych zapisach Instrukcji, a także dyskusji i wyjaśnianiu wątpliwości w zakresie obszarów funkcjonowania krajowego systemu przesyłowego i zasad współpracy operatora z użytkownikami sieci, które będą podlegać modyfikacji.

Z zaproszenia do udziału w warsztatach skorzystało blisko 130 uczestników rynku gazu, w tym Klienci GAZ-SYSTEM, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, Towarowej Giełdy Energii, Urzędu Dozoru Technicznego, a także pracownicy GAZ-SYSTEM.

W programie warsztatów uwzględniono zagadnienia dotyczące:

  • procedury  uruchamiania i rozliczania zapasów gazu ziemnego, w tym rozliczeń  z tytułu uruchomienia zapasów utrzymywanych w magazynach zlokalizowanych na terenie Polski jak i poza jej granicami;
  • nowych rozwiązań w zakresie rezerwacji przepustowości w tym prognoz przepustowości;
  • obowiązków  śróddziennych, zmian związanych z zakończeniem okresu przejściowego dla kodeksu bilansowania, a także  działań bilansujących w obszarze gazu zaazotowanego;
  • zmianach w nadzorze metrologicznym nad gazomierzami.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji omawianych w trakcie warsztatów:

Przypominamy również o możliwości przekazywania 30 marca 2018 r. uwag do projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz Metod i założeń analizy zgodności planowanego do wprowadzenia obowiązku śróddziennego z art. 26 ust 2 NC BAL.

Dokumenty podlegające konsultacjom oraz formularze zgłaszania uwag znajdują się tutaj.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.